Chỉnh sửa thông tin tài khoản cơ bản của bạn

Để chỉnh sửa tài khoản của bạn, chỉ cần đăng nhập vào Tài khoản của tôi.

Địa chỉ email
 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Email. 
 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình. 

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi tên người dùng của mình nếu sử dụng Gmail. Tìm hiểu thêm

Số điện thoại
 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Số điện thoại.
 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình. 

Tìm hiểu thêm về cách thêm số điện thoại cho tài khoản của bạn

Mật khẩu
 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Đăng nhập và bảo mật", chọn Đăng nhập vào Signing in to Google. 
 3. Chọn Mật khẩu.
 4. Nhập lại mật khẩu của bạn nếu được yêu cầu
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình rồi chọn Thay đổi mật khẩu. 

Để biết thêm thông tin về bảo mật và an toàn, hãy xem Trung tâm an toàn của Google.

Biệt hiệu tài khoản
 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Biệt hiệu.
 4. Nhập biệt hiệu mới của bạn (hoặc xóa biệt hiệu hiện tại).
 5. Chọn Xong.

Nếu bạn có Google+, bạn có thể thay đổi tên cá nhân hoặc biệt hiệu của mình bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ trong hộp "Thông tin cá nhân".

Ngày sinh

Việc thêm ngày sinh của bạn vào Tài khoản Google sẽ cho chúng tôi biết bạn đã đủ tuổi để sử dụng một số tính năng nhất định. Bạn cũng có thể chia sẻ ngày sinh của mình trên Google+. Tìm hiểu cách thêm ngày sinh vào tài khoản của bạn.

Múi giờ

Khi đi du lịch, bạn có thể muốn xem các sự kiện tại múi giờ của vị trí hiện tại. Để thay đổi múi giờ, hay chỉnh sửa cài đặt của bạn trong Lịch Google.

Ảnh hồ sơ

Nếu bạn sử dụng Google+, hãy đọc các bước sau đây về cách thay đổi ảnh hồ sơ của bạn.

Xóa sản phẩm
 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Tùy chọn tài khoản", hãy chọn Xóa tài khoản hoặc dịch vụ của bạn.
 3. Chọn Xóa sản phẩm.
 4. Nhấp vào liên kết để xóa sản phẩm bạn muốn xóa.

Lưu ý rằng không phải lúc nào bạn cũng có thể xóa một dịch vụ riêng lẻ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tùy chọn có sẵn cho một dịch vụ, hãy truy cập trang Trợ giúp của Google, tại đó bạn có thể tìm thấy thông tin chuyên sâu về các sản phẩm cụ thể.

Xóa tài khoản của bạn
 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi. Nếu quên mật khẩu của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu.
 2. Trong phần “Tùy chọn tài khoản”, chọn Xóa tài khoản hoặc dịch vụ của bạn.
 3. Chọn Xóa dữ liệu và Tài khoản Google.
 4. Xem lại nội dung bạn đang xóa và chọn cả hai hộp ở cuối trang. Chọn Xóa tài khoản.

Lưu ý: Nếu xóa tài khoản, bạn sẽ xóa vĩnh viễn các sản phẩm của Google được liên kết với tài khoản đó, chẳng hạn như Hoạt động web và ứng dụng của bạn. Nếu bạn sử dụng Gmail bằng tài khoản của mình, bạn sẽ không thể truy cập vào hộp thư đến cũng như không thể sử dụng lại tên người dùng Gmail được nữa.

Để biết các mẹo về an toàn trực tuyến, hãy truy cập Trung tâm an toàn của Google.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này có hữu ích không?