Thay đổi tên Tài khoản Google và các thông tin khác

Bạn có thể cập nhật, thêm và xóa một số thông tin cơ bản trong tài khoản của mình.

Thêm hoặc thay đổi ảnh hồ sơ

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menusau đóCài đặt sau đó Tài khoản Gmail của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào phần Thông tin cá nhân.
 4. Trong phần "Hồ sơ", nhấn vào Ảnh sau đó Đặt ảnh hồ sơ.
 5. Bạn hãy chụp hoặc chọn một ảnh, sau đó chạm, giữ và kéo ảnh đó vào giữa hình vuông.
 6. Nhấn vào Chấp nhận.
Mẹo: Bạn có thể nhấn và chỉnh sửa ảnh hồ sơ của mình ở hầu hết các vị trí mà ảnh của bạn xuất hiện.

Chỉnh sửa tên

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy ý. Tuy nhiên, bạn không được đổi tên quá 3 lần trong một phút. Giới hạn này không áp dụng cho các tài khoản mà bạn tạo chưa đến 2 tuần trước.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menusau đó Cài đặt sau đó Tài khoản Gmail của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào phần Thông tin cá nhân.
 4. Trong mục "Hồ sơ", nhấn vào Tên.
 5. Làm theo các bước trên màn hình.

Thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân như ngày sinh và giới tính. Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email và số điện thoại trong tài khoản của mình.
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menusau đó Cài đặt sau đó Tài khoản Gmail của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào phần Thông tin cá nhân.
 4. Chọn thông tin bạn muốn thay đổi.
 5. Làm theo các bước trên màn hình.

Chi tiết khác

Tên

Bạn có thể thay đổi tên của mình bao nhiêu lần tùy ý. Tuy nhiên, bạn không được đổi tên quá 3 lần trong một phút. Giới hạn này không áp dụng cho các tài khoản mà bạn tạo chưa đến 2 tuần trước.

Biệt hiệu

Nếu bạn đã tạo biệt hiệu thì biệt hiệu này sẽ được sử dụng nếu bạn chưa đặt tên. Nếu xóa biệt hiệu của mình, bạn sẽ không tạo biệt hiệu khác được. Biệt hiệu này khác với biệt hiệu bạn có thể thêm vào trang "Giới thiệu về bản thân". Để thay đổi biệt hiệu đó, hãy truy cập trang Giới thiệu về bản thân.

Ngày sinh

Sau khi thêm ngày sinh vào tài khoản của mình, bạn không thể xóa ngày này. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi những người thấy ngày sinh của mình.

Lưu ý: Ngày sinh của bạn có thể được dùng cho mục đích bảo mật tài khoản và cá nhân hóa trên các dịch vụ của Google.

Những người có thể thấy ngày sinh của bạn

Theo mặc định, ngày sinh của bạn không được chia sẻ với những người sử dụng các dịch vụ của Google. Để kiểm soát việc ai sẽ thấy ngày sinh của bạn, hãy chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Một số cách Google sử dụng ngày sinh

Google có thể sử dụng ngày sinh của bạn để:

 • Đảm bảo rằng bạn đã đủ tuổi để sử dụng một số dịch vụ và tính năng nhất định. Ví dụ: trẻ em không thể xem các video trên YouTube bị giới hạn độ tuổi.
 • Biết thời điểm cần hiển thị giao diện sinh nhật trên trang Google Tìm kiếm.
 • Xác định nhóm tuổi của bạn phân phát quảng cáo và nội dung được cá nhân hóa. Bạn có thể tắt quảng cáo được cá nhân hóa.
Giới tính

Bạn có một số lựa chọn trong phần Giới tính trong Tài khoản Google của mình. Bạn có thể:

 • Chỉ rõ giới tính của mình
 • Chọn không chỉ rõ giới tính
 • Thêm giới tính tùy chỉnh và chọn cách Google đề cập đến bạn

Những người có thể thấy giới tính của bạn

Theo mặc định, giới tính của bạn không được chia sẻ với những người sử dụng các dịch vụ của Google. Để kiểm soát việc ai sẽ thấy giới tính của bạn, hãy chuyển đến phần Giới thiệu về bản thân trong Tài khoản Google của bạn.

Cách Google sử dụng giới tính

Chúng tôi sử dụng giới tính của bạn để làm cho dịch vụ của Google mang tính cá nhân hơn. Khi bạn chỉ rõ giới tính của mình, bạn sẽ giúp chúng tôi:

 • Cá nhân hóa thông báo và văn bản khác đề cập đến bạn. Ví dụ: những người có thể thấy giới tính của bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ như "Gửi cho anh ấy một tin nhắn" hay "Trong vòng kết nối của cô ấy".
 • Cung cấp nội dung phù hợp hơn dành riêng cho bạn mà bạn có thể quan tâm, như quảng cáo.

Nếu bạn không chỉ rõ giới tính của mình, chúng tôi sẽ đề cập đến bạn bằng các cụm từ trung tính, như "Gửi cho họ một tin nhắn".

Thay đổi thông tin khác

Đổi mật khẩu
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn không sử dụng Gmail, hãy truy cập trang myaccount.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào phần Thông tin cá nhân.
 3. Chọn Mật khẩu. Đăng nhập lại nếu được nhắc.
 4. Làm theo các bước trên màn hình. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.

Tìm hiểu thêm thông tin về bảo mật và an toàn trực tuyến.

Kiểm soát những thông tin người khác nhìn thấy về bạn

Bạn có thể chọn thông tin mà người khác nhìn thấy về bạn trên các dịch vụ của Google. Trong phần "Chọn thông tin những người khác sẽ thấy", hãy nhấn vào Chuyển đến trang Giới thiệu về bản thân.

Tìm hiểu những thông tin bạn có thể thay đổi và cách thay đổi.

Thay đổi múi giờ của bạn

Khi đi tới nơi khác, bạn có thể xem các sự kiện tại múi giờ ở vị trí hiện tại của bạn.

Tìm hiểu cách thay đổi múi giờ của bạn trong Lịch Google.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?