Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Redigera uppgifter i Google-kontot

Hantera uppgifter som har kopplats till Google-kontot.

Redigera grundläggande kontouppgifter

Du kan redigera uppgifter som namn, födelsedag, kön och de e-postadresser och telefonnummer som har kopplats till kontot.

 1. Logga in på Mitt konto.
 2. Välj Dina personliga uppgifter under Personliga uppgifter och sekretess.
 3. Välj uppgifterna som du vill redigera och följ anvisningarna.

Mer information om dina uppgifter

Kön

Under Kön i Mitt konto finns några olika alternativ. Du kan

 • ange könstillhörighet
 • tacka nej till att uppge könstillhörighet
 • lägga till en egen uppgift om könstillhörighet och tala om för Google hur du vill bli omnämnd.

Vem kan se uppgiften om könstillhörighet?

Som standard delas inte uppgiften om könstillhörighet med andra som använder Googles produkter. Du kan styra vem som kan se uppgiften på sidan Om mig.

Hur använder Google uppgiften om könstillhörighet?

Vi använder informationen för att göra Googles tjänster mer personligt anpassade. När du anger könstillhörighet hjälper du oss att

 • anpassa meddelanden, annonser och annan text som du omnämns i (till exempel kan en användare som din könstillhörighet visas för se meddelanden som Skicka ett meddelande till honom eller I hennes cirklar)
 • tillhandahålla mer relevant, skräddarsytt innehåll som du kanske är intresserad av.

Om du inte anger någon könstillhörighet talar vi om dig i könsneutrala ordalag, t.ex. Skicka ett meddelande.

Byta lösenord
 1. Logga in på Mitt konto.
 2. I avsnittet Inloggning och säkerhet väljer du Logga in på Google.
 3. Välj Lösenord.
 4. Ange lösenordet igen om du uppmanas att göra det.
 5. Följ anvisningarna och välj Ändra lösenord.

Du hittar mer information om säkerhet i Googles säkerhetscenter.

Styr hur andra ser dig

sidan Om mig kan du välja vilka uppgifter som andra ska se om dig i Googles tjänster, till exempel Gmail och Hangouts. Du kan även förhandsgranska hur dina uppgifter visas för andra.

Bland annat följande kan ändras:

 • Smeknamn
 • Kön
 • Information om anställning, t.ex. din arbetsplats
 • Personliga kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress och postadress
 • Uppgifter om kontakt under arbetstid, t.ex. e-postadress och telefonnummer till ditt arbete
 • Platser som du har besökt
 • Uppgifter om din utbildning

Läs mer om hur du uppdaterar uppgifterna och förhandsgranskar hur de visas för andra.

Tidszon

När du är ute och reser kanske du vill visa tidpunkten för händelser i enlighet med tidszonen där du befinner dig. Läs mer om hur du ändrar tidszon i Google Kalender.