Redigera uppgifter i Google-kontot

Hantera uppgifter med anknytning till Google-kontot.

Redigera dina grundläggande kontouppgifter

Du kan redigera uppgifter som ditt namn, den e-postadress och det telefonnummer som har kopplats till kontot och din födelsedag. Dessa grundläggande uppgifter används för att hjälpa andra att lättare komma i kontakt med dig genom produkter som Hangouts, Gmail och Maps.

 1. Logga in på Mitt konto.
 2. Välj Dina personliga uppgifter under Personliga uppgifter och sekretess.
 3. Välj de uppgifter som du vill redigera och följ anvisningarna på skärmen.

Obs! E-postadressen och telefonnumret som anges här används för att identifiera dig och hjälper dig att hålla kontakten. De är inte desamma som telefonnumret och e-postadressen för återställning, vilka används för att hjälpa dig att logga in på kontot om du glömmer ditt lösenord.

Byta lösenord
 1. Logga in på Mitt konto.
 2. I avsnittet Inloggning och säkerhet väljer du Logga in på Google.
 3. Välj Lösenord.
 4. Ange lösenordet igen om du uppmanas att göra det.
 5. Följ anvisningarna på skärmen och välj Ändra lösenord.

Du hittar mer information om säkerhet i Googles säkerhetscenter.

Styr hur andra ser dig

På sidan Om mig kan du välja vilka uppgifter om dig som andra kan se. Du kan ändra hur dina uppgifter visas för andra som du har kontakt med via Googles tjänster, t.ex. Gmail och Hangouts. Bland annat följande kan ändras:

 • Smeknamn
 • Information om anställning, t.ex. din arbetsplats
 • Personliga kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress och postadress
 • Uppgifter om kontakt under arbetstid, t.ex. e-postadress och telefonnummer till ditt arbete
 • Platser som du har besökt
 • Uppgifter om din utbildning

Läs mer om hur du uppdaterar dessa uppgifter.

Tidszon

När du är ute och reser kanske du vill visa tidpunkten för händelser i enlighet med tidszonen där du befinner dig. Du kan ändra tidszon i Google Kalender.

Vad gör Google med uppgifterna?

Google använder uppgifterna för att hjälpa andra som använder Googles produkter (t.ex. Hangouts, Gmail och Maps) att lära känna dig bättre och lättare komma i kontakt med dig. När du samtalar med någon på Gmail eller i Hangouts-appen kan personen du talar med t.ex. klicka eller trycka på din visningsbild och på så sätt få visat för sig de kontaktuppgifter som du valt att dela med dig av.

Läs mer om hur du styr hur andra ser uppgifter om dig på Google.