Ako zmeniť fotku, názov a ďalšie informácie vášho účtu Google

Ostatní ľudia, ktorí používajú Google, majú prístup k vášmu menu, profilovej fotke aj ďalším základným informáciám. Môžete ovládať, ktoré informácie o vás vidia ostatní v službách Googlu.

Dôležité: Ak upravíte svoje meno alebo profilovú fotku na Googli, nezmeníte tým svoje meno ani profilovú fotku na YouTube. Viac sa dozviete v článku Správa budovania značky vášho kanála.

Základné informácie o kanáli na YouTube

Pridanie alebo zmena vašej profilovej fotky

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 2. V časti Osobné údaje kliknite na položku Fotka.
 3. Nahrajte fotku zo svojho počítača alebo vyberte niektorú zo svojich Fotiek Google.
 4. Svoju fotku otočte a orežte podľa potreby.
  • Nižšie nájdete postup, ako orezať svoju fotku pomocou asistenčnej technológie.
 5. Vľavo dole kliknite na Uložiť ako profilovú fotku.

Orezanie fotky pomocou asistenčnej technológie alebo klávesnice

Orezanie fotky z rohu

 1. Vyberte kurzorom roh fotky.
 2. Pomocou klávesov so šípkami fotku orežte.

Presun celého orezaného poľa

 1. Vyberte kurzorom celé orezané pole.
 2. Klávesmi so šípkami zmeňte pozíciu orezaného poľa.

Úprava vášho mena

Svoje meno môžete zmeniť koľkokrát chcete.
 

 1. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 2. V sekcii Osobné údaje kliknite na Meno a potom Upraviť Upraviť.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Tip: Zistite, kde sa zobrazuje vaše meno.

 

Odstránenie starého mena, ktoré sa stále zobrazuje

Keď si zmeníte meno, vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie. Po vymazaní vyrovnávacej pamäte a súborov cookie sa nemusí vaše meno aktualizovať v každej službe. V predchádzajúcich konverzáciách v aplikácii Chat, v ktorých sa o vás niekto zmienil, sa môže zobrazovať vaše staré meno.

Dôležité: Po vymazaní súborov cookie vás systém môže odhlásiť z webov tretích strán.

Zmena osobných údajov

Môžete upraviť osobné údaje, ako napríklad svoj dátum narodenia a pohlavie. Môžete tiež zmeniť e‑mailové adresy a telefónne čísla vo svojom účte.
 1. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 2. V časti Osobné údaje kliknite na informácie, ktoré chcete zmeniť.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ďalšie podrobnosti

Meno

Svoje meno môžete zmeniť koľkokrát chcete.
 

Prezývka

Ak chcete pridať, aktualizovať alebo odstrániť svoju prezývku, prejdite na stránku O mne alebo account.google.com. Na account.google.com postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Kliknite na Osobné údaje.
 2. Napravo od svojho mena kliknite na a potom.
 3. Vedľa položky Prezývka kliknite na Upraviť Upraviť.
Dátum narodenia

Keď do účtu pridáte dátum narodenia, nebudete ho môcť odstrániť. Môžete ho však upraviť aj vybrať, kto ho uvidí.

Dôležité: Google môže použiť váš dátum narodenia na účely zabezpečenia účtu a prispôsobenia vo svojich službách.

Kto si môže zobraziť váš dátum narodenia

Váš dátum narodenia automaticky nezdieľame s inými ľuďmi, ktorí používajú služby Googlu. Ak chcete ovládať, kto uvidí váš dátum narodenia:

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. V sekcii Základné informácie kliknite na Narodeniny.
 4. Ak ste ešte neposkytli informácie o dátume narodenia, vyplňte ich.
 5. V sekcii „Vyberte, kto uvidí váš dátum narodenia“ zvoľte Iba vy alebo Ktokoľvek.

Zvýraznenie dátumu narodenia

Keď nastavíte možnosť „Vyberte, kto uvidí váš dátum narodenia“ na Ktokoľvek (alebo prípadne Vaša organizácia), budete mať možnosť povoliť Googlu jeho zvýraznenie. Google môže napríklad vyzdobiť vašu profilovú fotku, keď sa budú blížiť vaše narodeniny, a to všade, kde sa zobrazuje. Ostatní uvidia váš dátum narodenia alebo zvýraznenie narodenín, keď s vami budú komunikovať alebo si zobrazia obsah, ktorý ste vytvorili v niektorých službách Googlu.

Ak nechcete, aby bol váš dátum narodenia viditeľný, nastavte možnosť „Vyberte, kto uvidí váš dátum narodenia“ na Iba vy a Google ho nezvýrazní. Google môže vašu profilovú fotku na niektorých miestach aj tak vyzdobiť, ale uvidíte to iba vy.

Tip: Ak sa váš dátum narodenia nezvýrazní krátko pred správnym dátumom, skontrolujte, či máte v profile nastavený správny dátum narodenia. Ak sa ostatným zobrazí ako zvýraznený v iný dátum, zrejme ho zadali nesprávne vo svojich Kontaktoch Google.

Niekoľko spôsobov, akými Google používa váš dátum narodenia

Google môže pomocou vášho dátumu narodenia:

Pohlavie

V časti Pohlavie vášho účtu Google máte niekoľko možností. Môžete:

 • uviesť svoje pohlavie,
 • odmietnuť uviesť pohlavie,
 • pridať vlastné pohlavie a vybrať, ako vás má Google oslovovať.

Kto si môže zobraziť vaše pohlavie

Informácia o pohlaví sa predvolene nezdieľa s inými ľuďmi, ktorí používajú služby Googlu. Ak chcete ovládať, kto uvidí informáciu o vašom pohlaví, prejdite vo svojom účte Google do sekcie O mne.

Ako Google používa informáciu o vašom pohlaví

Informáciu o pohlaví používame na prispôsobenie služieb Googlu. Keď uvediete pohlavie, pomôže nám to:

 • prispôsobiť správy a ďalšie texty, ktoré sa vás týkajú (ľuďom, ktorí vidia vašu informáciu o pohlaví, sa napríklad zobrazí text „Pošlite mu správu“ alebo „V jej kruhoch“);
 • poskytnúť relevantnejší a prispôsobenejší obsah, ktorý vás môže zaujímať, napríklad reklamy.

Ak nešpecifikujete svoje pohlavie, budeme používať rodovo neutrálne oslovenia, napríklad „Pošlite používateľovi správu“.

Zmena ďalších informácií

Zmena vášho hesla
 1. Otvorte účet Google. Možno sa budete musieť prihlásiť.
 2. V sekcii Zabezpečenie vyberte Ako sa prihlasujete do Googlu.
 3. Vyberte Heslo. Ak sa zobrazí výzva, znova sa prihláste.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ako vytvoriť silné heslo

Ďalšie informácie o zabezpečení a bezpečí na internete

Ako si zachovať kontrolu nad informáciami, ktoré o vás môžu vidieť ostatní

Ak chcete vybrať, ktoré informácie môžu o vás vidieť iní ľudia v službách Googlu, prejdite vo svojom účte Google do sekcie O mne.

Ktoré informácie môžete zmeniť a ako to urobiť

Zmena vášho časového pásma

Keď cestujete, môžete si prezrieť udalosti v časovom pásme miesta, na ktorom sa aktuálne nachádzate.

Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť časové pásmo v Kalendári Google

Súvisiace zdroje

true
Vitajte v účte Google!

Zistili sme, že máte nový účet Google. Zistite, ako môžete zlepšiť svoje prostredie pomocou kontrolného zoznamu účtu Google.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka