Zmienianie nazwy konta Google, zdjęcia i innych informacji

Możesz aktualizować, dodawać i usuwać niektóre podstawowe informacje o swoim koncie.

Twoje zdjęcie profilowe i nazwa są widoczne dla innych użytkowników usług Google m.in. wtedy, gdy udostępniasz treści lub z kimś się kontaktujesz. Dowiedz się więcej o tym, jak określić, które informacje o Tobie mają być widoczne dla innych osób w usługach Google.

Uwaga: jeśli na swoim kanale w YouTube używasz innej nazwy, zmiany nazwy konta Google nie będą widoczne w tym serwisie. Więcej informacji o nazwie kanału w YouTube znajdziesz tutaj.

Jeśli zmienisz swoją nazwę lub zdjęcie profilowe w Google, nie spowoduje to zmiany Twojej nazwy ani zdjęcia profilowego w YouTube.

Dodawanie i zmienianie zdjęcia profilowego

 1. Zaloguj się na swoje konto Google.
 2. W sekcji „Dane osobowe” kliknij Zdjęcie.
 3. Prześlij zdjęcie ze swojego komputera lub wybierz jedno ze swoich Zdjęć Google.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przyciąć lub obrócić zdjęcie.
 5. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz jako zdjęcie profilowe.

Edytowanie nazwy

Nazwę możesz zmieniać dowolną liczbę razy.
 

 1. Zaloguj się na swoje konto Google.
 2. W sekcji „Dane osobowe” kliknij Nazwa a potem Edytuj Edytuj.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 

Co zrobić, aby stara nazwa już się nie pojawiała

Jeśli po zmianie nazwy nadal widzisz starą, wyczyść pamięć podręczną i usuń pliki cookie.

Ważne: po usunięciu plików cookie może nastąpić wylogowanie ze stron nienależących do Google.

Zmienianie danych osobowych

Możesz zmienić niektóre dane osobowe na koncie, na przykład datę urodzin, płeć, adresy e-mail czy numery telefonów.
 1. Zaloguj się na swoje konto Google.
 2. W sekcji „Dane osobowe” wybierz informacje, które chcesz zmienić.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Więcej informacji

Nazwa

Nazwę możesz zmieniać dowolną liczbę razy.
 

Pseudonim
Jeśli nie masz ustawionej nazwy, ale masz już utworzony pseudonim, będzie on używany. Jeśli go usuniesz, nie będzie można określić nowego. Ten pseudonim jest inny od tego, który możesz dodać na stronie „O mnie”. Aby zmienić tamten pseudonim, wejdź na stronę O mnie.
Data urodzenia

Jeśli na koncie dodasz swoją datę urodzenia, nie możesz jej usunąć. Możesz ją jednak zmienić i określić, kto może ją zobaczyć.

Uwaga: data urodzenia może być używana do ochrony konta i personalizacji usług Google.

Kto może zobaczyć Twoją datę urodzenia

Domyślnie nie udostępniasz daty urodzenia innym użytkownikom usług Google. Aby określić, kto może ją zobaczyć, na koncie Google przejdź na stronę O mnie.

Do czego Google może użyć Twojej daty urodzenia

Google może używać Twojej daty urodzenia w tych celach:

 • Aby sprawdzić, czy jesteś w wieku odpowiednim do używania określonych usług i funkcji. Na przykład dzieci nie mogą oglądać filmów w YouTube z ograniczeniem wiekowym.
 • Aby wiedzieć, kiedy pokazać motyw urodzinowy na stronie wyszukiwarki Google.
 • Aby określić, w jakiej grupie wiekowej się znajdujesz, by pokazywać Ci spersonalizowane rekomendacje i reklamy. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć reklamy spersonalizowane.
Płeć

W sekcji Płeć na koncie Google masz kilka możliwości do wyboru. Możesz:

 • określić swoją płeć;
 • zaznaczyć, że nie chcesz określać płci;
 • dodać płeć niestandardową wraz z informacją, jak mamy się do Ciebie zwracać.

Kto może zobaczyć Twoją płeć

Domyślnie nie udostępniasz informacji o swojej płci innym użytkownikom usług Google. Aby określić, kto może zobaczyć te informacje, przejdź na stronę O mnie.

Jak Google wykorzystuje informacje o Twojej płci

Wykorzystujemy te informacje, by lepiej spersonalizować usługi Google. Gdy podasz nam swoją płeć, będziemy mogli:

 • Spersonalizować komunikaty i inne wiadomości, w których odnosimy się do Ciebie. Na przykład użytkownicy, którzy mogą zobaczyć informację o Twojej płci, będą mogli przeczytać komunikat typu „Wyślij mu wiadomość” czy „W jej kręgach”.
 • Dostarczać Ci trafniejsze i lepiej dobrane treści, które mogą Cię zainteresować (np. reklamy).

Jeśli nie określisz płci, będziemy w odniesieniu do Ciebie używać form bezosobowych, np. „Wyślij wiadomość do tej osoby”.

Zmienianie innych informacji

Zmienianie hasła
 1. Otwórz swoje konto Google. W razie potrzeby zaloguj się.
 2. W sekcji „Bezpieczeństwo” wybierz Logowanie się w Google.
 3. Wybierz Hasło. W razie potrzeby zaloguj się ponownie.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jak utworzyć silne hasło

Więcej informacji o bezpieczeństwie online

Określanie, jakie informacje o Tobie mogą widzieć inni

Aby wybrać, jakie informacje o Tobie mogą zobaczyć w usługach Google inni użytkownicy, przejdź na stronę O mnie.

Więcej informacji o zmienianiu własnych danych

Zmienianie strefy czasowej

Podczas wyjazdów możesz chcieć, by godziny wydarzeń wyświetlały się w lokalnej strefie czasowej.

Więcej informacji o zmienianiu strefy czasowej w Kalendarzu Google

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?