Uređivanje podataka o Google računu

Možete upravljati podacima koji su povezani s vašim Google računom.

Uređivanje osnovnih podataka o računu

Možete urediti podatke kao što su datum rođenja te ime, e-adresa i telefonski broj koji su povezani s vašim računom. Ti osnovni podaci pomažu drugima da se lakše povežu s vama u proizvodima kao što su Hangouts, Gmail i Karte.

 1. Prijavite se na Moj račun.
 2. U odjeljku "Osobni podaci i privatnost" odaberite Vaši osobni podaci.
 3. Odaberite podatke koje želite urediti i slijedite upute na zaslonu.

Napomena: e-adresa i telefonski broj koji se nalaze na tom mjestu upotrebljavaju se kako bi vas netko lakše prepoznao i stupio u kontakt s vama. To nisu telefonski broj i e-adresa za oporavak pomoću kojih možete vratiti pristup računu ako zaboravite zaporku.

Promjena zaporke
 1. Prijavite se na Moj račun.
 2. U odjeljku "Prijava i sigurnost" odaberite Prijava na Google.
 3. Odaberite opciju Zaporka.
 4. Ponovo unesite zaporku ako sustav to zatraži.
 5. Slijedite upute na zaslonu i odaberite Promijeni zaporku.

Više informacija o sigurnosti i zaštiti pronaći ćete u Googleovu centru za sigurnost.

Upravljanje načinom na koji vas vide druge osobe

Na stranici "O meni" možete odabrati podatke koje će druge osobe moći vidjeti. Možete urediti način na koji će se podaci o vama prikazivati osobama s kojima stupate u interakciju na Googleovim uslugama kao što su Gmail i Hangouts. U nastavku su navedeni neki od podataka koje možete promijeniti:

 • nadimak
 • podaci o zaposlenju, na primjer, gdje radite
 • osobni podaci za kontakt, primjerice, telefonski broj, e-adresa ili poštanska adresa
 • poslovni podaci za kontakt, primjerice, e-adresa i telefonski broj na poslu
 • mjesta koja ste posjetili
 • podaci o obrazovanju.

Saznajte više o ažuriranju tih podataka.

Vremenska zona

Dok ste na putu, mogli biste htjeti vidjeti događaje u vremenskoj zoni svoje trenutačne lokacije. Možete promijeniti vremensku zonu u Google kalendaru.

Što Google radi s tim podacima

Google upotrebljava te podatke kako bi pomogao drugim korisnicima Googleovih proizvoda (kao što su Hangouts, Gmail i Karte) da saznaju više o vama i lakše stupe u kontakt s vama. Na primjer, kada razgovarate s nekim u aplikacijama Gmail ili Hangouts, ta osoba može kliknuti ili dodirnuti vašu fotografiju koja prikazuje podatke za kontakt koje dijelite.

Saznajte kako upravljati načinom na koji drugi vide podatke o vama na Googleu.