I-edit ang impormasyon ng iyong Google Account

Pamahalaan ang impormasyong nauugnay sa iyong Google Account.

I-edit ang pangunahing impormasyon ng iyong account

Maaari mong i-edit ang impormasyon tulad ng iyong pangalan, ang email at numero ng teleponong nauugnay sa iyong account at ang iyong kaarawan. Ginagamit ang pangunahing impormasyong ito upang matulungan ang iba na mas madaling makipag-ugnayan sa iyo sa mga produktong tulad ng Hangouts, Gmail at Maps.

 1. Mag-sign in sa My Account.
 2. Sa seksyon ng "Personal na impormasyon at privacy," piliin ang Iyong personal na impormasyon.
 3. Piliin ang impormasyong gusto mong i-edit at sundin ang mga tagubilin sa screen.

Tandaan: Ginagamit ang email at numero ng telepono dito upang makatulong na matukoy ka at tumutulong sa iyong makipag-ugnayan. Ang mga ito ay hindi katulad ng iyong numero ng telepono sa pagbawi at email address, na tumutulong sa iyong bumalik sa iyong account kung makalimutan mo ang iyong password.

Baguhin ang iyong password
 1. Mag-sign in sa My Account.
 2. Sa seksyon ng "Pag-sign in at seguridad," piliin ang Pag-sign in sa Google.
 3. Pumili ng Password.
 4. Ilagay muli ang iyong password kung hiningi.
 5. Sundin ang mga tagubilin sa screen at piliin ang Baguhin ang password.

Para sa higit pang impormasyon sa seguridad at kaligtasan, tingnan ang Safety Center ng Google.

Kontrolin kung paano ka nakikita ng ibang tao

Sa iyong page na "Tungkol sa akin," maaari mong piliin kung ano ang nakikita ng ibang tao tungkol sa iyo. Maaari mong i-edit kung paano lumalabas ang iyong impormasyon sa mga taong kaugnayan mo sa mga serbisyo ng Google, tulad ng Gmail at Hangouts. Ang ilan sa mga bagay na maaari mong baguhin ay:

 • Palayaw
 • Impormasyon tungkol sa trabaho, tulad ng kung saan ka nagtatrabaho
 • Personal na impormasyon sa pag-contact, tulad ng iyong numero ng telepono, email address at mailing address
 • Impormasyon tungkol pag-contact sa trabaho, tulad ng iyong email sa trabaho at numero ng telepono
 • Mga lugar na iyong binisita
 • Impormasyon tungkol sa edukasyon

Matuto nang higit pa tungkol sa pag-update ng impormasyong ito.

Time zone

Kapag naglalakbay ka, maaari mong tingnan ang mga kaganapan sa time zone ng iyong kasalukuyang lokasyon. Maaari mong baguhin ang iyong time zone sa Google Calendar.

Ano ang ginagawa ng Google sa impormasyong ito

Ginagamit ng Google ang impormasyong ito upang makatulong sa iba pang mga user ng mga produkto ng Google (tulad ng Hangouts, Gmail at Maps) na matuto nang higit pa tungkol sa iyo at madaling makipag-ugnayan. Halimbawa, kapag nakikipag-usap ka sa isang tao sa app ng Gmail o Hangouts, maaari nilang i-click o pindutin ang iyong display na larawan, na nagpapakita ng iyong mga detalye ng pakikipag-ugnayan na napagpasyahan mong ibahagi.

Alamin kung paano kontrolin kung paano nakikita ng iba ang iyong impormasyon sa Google.