Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Δημιουργία Λογαριασμού Google

Μπορείτε να εγγραφείτε για τη δημιουργία ενός Λογαριασμού Google, προκειμένου να χρησιμοποιείτε το Gmail, το Google+, το YouTube και άλλα προϊόντα Google τα οποία χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Για να ρυθμίσετε έναν Λογαριασμό Google, μεταβείτε στη σελίδα "Δημιουργία του Λογαριασμού σας Google".

Σε οποιαδήποτε σελίδα σύνδεσης Google, μπορείτε επίσης να επιλέξετε το στοιχείο Περισσότερες επιλογές και έπειτα Δημιουργία λογαριασμού.

Εάν διαθέτετε ήδη Λογαριασμό Google

Εάν έχετε συνδεθεί στο παρελθόν σε κάποιο προϊόν Google (όπως το Gmail, το Google+ ή το YouTube), τότε διαθέτετε ήδη έναν Λογαριασμό Google. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε για το συγκεκριμένο προϊόν, προκειμένου να συνδεθείτε σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν Google.

Εάν δεν θυμάστε να έχετε συνδεθεί στο παρελθόν και θέλετε να ελέγξετε εάν έχετε λογαριασμό, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στη σελίδα βοήθειας σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν υπάρχει κάποιος Λογαριασμός Google ο οποίος να είναι συσχετισμένος με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του Λογαριασμού σας Google. Δοκιμάστε ξανά."

Εάν ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, επισκεφτείτε τη σελίδα "Υποστήριξη λογαριασμού".

Ελέγξτε πού αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν έχετε εγγραφεί στο Gmail με τον Λογαριασμό σας Google, θα στείλουμε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στη διεύθυνσή σας στο Gmail, η οποία θα έχει τη μορφή username@gmail.com.

Για να αλλάξετε τον λογαριασμό στον οποίο λαμβάνετε ειδοποιήσεις, συνδεθείτε στη σελίδα Ο Λογαριασμός μου και έπειτα Δραστηριότητα συσκευής και ειδοποιήσεις.