Δημιουργία Λογαριασμού Google

Μπορείτε να εγγραφείτε για τη δημιουργία ενός Λογαριασμού Google, προκειμένου να χρησιμοποιείτε το Gmail, το Google+, το YouTube και άλλα προϊόντα Google.

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Για να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό Google, μεταβείτε στη σελίδα Δημιουργία του Λογαριασμού σας Google.

Σε οποιαδήποτε σελίδα σύνδεσης Google, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Περισσότερες επιλογές και έπειτα Δημιουργία λογαριασμού.

Εάν διαθέτετε ήδη Λογαριασμό Google

Εάν έχετε συνδεθεί στο παρελθόν σε κάποιο προϊόν Google (όπως το Gmail, οι Χάρτες ή το YouTube), τότε διαθέτετε ήδη έναν Λογαριασμό Google. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε για το συγκεκριμένο προϊόν, προκειμένου να συνδεθείτε σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν Google.

Εάν δεν θυμάστε να έχετε συνδεθεί ποτέ και θέλετε να ελέγξετε εάν έχετε ήδη λογαριασμό, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν δεν υπάρχει κάποιος συσχετισμένος Λογαριασμός Google με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα λάβετε ένα σχετικό μήνυμα. 

Εάν ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τα βήματα ανάκτησης του λογαριασμού σας.

Ελέγξτε πού αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν έχετε εγγραφεί στο Gmail με τον Λογαριασμό σας Google, θα στείλουμε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στη διεύθυνσή σας στο Gmail.

Για να αλλάξετε τον λογαριασμό στον οποίο λαμβάνετε ειδοποιήσεις, συνδεθείτε στη σελίδα Ο Λογαριασμός μου και έπειτα Προσωπικές πληροφορίες και έπειτα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.