Pravidlá pre nákupy, rušenie objednávok a vrátenie platby

Ak máte vhodný účet a platíte za extra úložisko Disku, vaša tarifa sa automaticky a bezplatne zlepší na Google One. Ďalšie informácie o dostupnosti tarify Google One

Počas nasledujúcich mesiacov bude tarifa Google One sprístupnená širšej verejnosti. Skôr ako sa vám tarifa zlepší, môžete zmeniť alebo zrušiť svoje úložisko Disku. Ak sa ho rozhodnete zrušiť, vaša tarifa sa nezlepší na Google One.

Automatické obnovenia

Zakúpené úložisko je predvolene nastavené na automatické obnovovanie po uplynutí predplatného. Kedykoľvek počas trvania predplatného môžete prejsť na väčšiu tarifu úložiska. Prechod na vyššiu úroveň úložiska sa uskutoční okamžite a po využití kreditu sa vám na kreditnej karte zaúčtuje poplatok.

Ak ste si kúpili predplatné úložiska v rámci starej platobnej tarify, môžete ho obnovovať, kým sa nerozhodnete tarifu zlepšiť alebo kým nevyprší platnosť vašich platobných údajov.

Ak automatické obnovenie zlyhá, k vášmu predplatnému sa pridá sedemdňová ochranná lehota, aby ste si mohli aktualizovať platobné údaje. Počas tejto ochrannej lehoty neprídete o prístup k žiadnym položkám vo svojom účte Google ani k aktuálnej tarife úložiska.

Ak používate službu Gmail a zlyhá vám automatické obnovenie, platnosť vašej tarify úložiska sa predĺži o sedem dní, počas ktorých si budete môcť aktualizovať platobné údaje. Týchto sedem dní môžete využiť na uvoľnenie miesta na svojom účte alebo na zakúpenie novej tarify úložiska.

Ak sa zruší vaša tarifa úložiska alebo vyprší jej platnosť

Ak zrušíte svoju tarifu úložiska alebo vyprší jej platnosť, na konci fakturačného cyklu sa vám pre jednotlivé služby obnovia limity vášho úložiska, ktoré ste mali v rámci bezplatných úrovní. Ku všetkým položkám v službách Disk Google, Fotky Google a Gmail budete mať stále prístup, no nebudete môcť vytvoriť ani pridať nič nové, čo by presahovalo bezplatný limit úložiska. Ak dosiahnete alebo prekročíte bezplatný limit úložiska:

 • Disk Google: Nebudete môcť synchronizovať ani nahrávať nové súbory. Synchronizácia priečinka na Disku Google v počítači s priečinkom Môj disk sa zastaví. Stále budete môcť vytvárať dokumenty Google, pretože tie nezaberajú priestor.
 • Fotky Google: Ak ukladáte fotky v pôvodnej kvalite a minie sa vám priestor, môžete si zakúpiť dodatočný priestor, zálohovať fotky vo vysokej kvalite (s nižším rozlíšením) alebo vypnúť zálohovanie.
 • Gmail: Nebudete môcť odosielať ani prijímať správy.

Zrušenie predplatného

Predplatné úložiska môžete kedykoľvek zrušiť.

Zrušenie tarify úložiska Disku

 1. Prejdite na www.google.com/settings/storage.
 2. Prihláste sa do účtu Google, pomocou ktorého ste si kúpili úložisko.
 3. Pri svojej tarife kliknite na položku Zrušiť.
 4. Pozrite si zmeny, ktoré nastanú v úložisku po zrušení tarify. Potvrďte akciu kliknutím na položku Zrušiť tarifu.
 5. Dostanete e‑mail s potvrdením zrušenia predplatného. Na začiatku nasledujúceho mesiaca vašej tarify sa vám tarify pre služby Disk Google, Fotky Google a Gmail znížia na bezplatné úrovne úložiska.

Zrušenie úložiska v rámci členstva v službe Google One

Ukončenie tarify služby Google One: 

 1. V počítači prejdite do služby Google One.
 2. V hornej časti kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Zrušiť členstvo.
 3. V službe Google Play kliknite vedľa položky Google One na položky Spravovať a potom Zrušiť členstvo.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak ste zlepšili svoju tarifu na Google One, no chcete inú tarifu, prečítajte si, ako zmeniť úložisko.

Pravidlá pre vrátenie platby

Platby za tarifu úložiska Google nie je možné vrátiť. Zakúpená veľkosť úložiska je vaša počas celého trvania predplatného. Dokonca aj vtedy, keď sa rozhodnete predplatné zrušiť.