Xem thông báo bảo mật

Google sử dụng thông tin khôi phục của bạn để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với tài khoản của bạn và hoạt động đáng ngờ.

Nếu việc đăng nhập có gì khác thường, Google có thể yêu cầu bạn xác nhận danh tính, chẳng hạn như bằng cách nhấn vào thông báo trên điện thoại mà bạn đăng nhập hoặc nhập mã xác minh.

Cảnh báo về các lần đăng nhập mới

Để bảo mật tài khoản của bạn, Google sử dụng thông tin khôi phục của bạn để thông báo cho bạn bất cứ khi nào thiết bị mới đăng nhập vào tài khoản của bạn. Cảnh báo này cung cấp thời gian và địa điểm của lần đăng nhập mới đó. 

Nếu bạn thấy điều gì có vẻ đáng ngờ, ví dụ như nếu bạn không phải là người đăng nhập, hãy chuyển đến mục Thiết bị của bạn để bảo mật tài khoản của mình. Ở đó, bạn có thể quản lý thiết bị nào có quyền truy cập vào tài khoản của mình và xem thời điểm gần đây nhất các thiết bị được sử dụng.

Vấn đề thường gặp với thông báo

Vị trí của tôi không chính xác

Đôi khi, vị trí được báo cáo của bạn có thể không chính xác. Chúng tôi phỏng đoán khu vực khái quát bạn đang ở dựa trên địa chỉ IP của bạn, vì vậy bạn có thể thấy hoạt động ở những vị trí gần với vị trí thực tế của mình.

Tôi đã sử dụng thiết bị của mình trước đây

Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo về thiết bị mà trước đây bạn đã đăng nhập. Điều này có thể xảy ra nếu gần đây bạn đã xóa cookie, cập nhật trình duyệt hoặc ứng dụng của mình, hoặc sử dụng chế độ ẩn danh.Nếu bạn vừa thay đổi mật khẩu cho tài khoản của mình, bạn cũng có thể nhận được thông báo về lần đăng nhập mới.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
653302287788767296
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975