Chặn một số quảng cáo nhất định

Bạn không thể ngừng nhận quảng cáo trực tuyến, nhưng bạn có thể xóa một số quảng cáo không mong muốn. Bạn cũng có thể ngừng nhận quảng cáo dựa trên sở thích và thông tin của bạn.

Chặn quảng cáo bật lên

Bạn có thể tắt quảng cáo bật lên trong Chrome và hầu hết các trình duyệt khác. Nếu bạn vẫn thấy quảng cáo này, hãy tìm hiểu cách loại bỏ phần mềm độc hại trên Chrome.

Xóa quảng cáo không mong muốn

Việc chặn quảng cáo sẽ khiến bạn ngừng nhìn thấy quảng cáo từ nhà quảng cáo đó. Nếu nhà quảng cáo có nhiều trang web, bạn có thể phải chặn một số quảng cáo.

Hãy tìm hiểu cách để áp dụng tùy chọn quảng cáo của bạn trên tất cả các thiết bị bạn có.

Trên các dịch vụ của Google

Bên cạnh quảng cáo:

 • Trên Google Tìm kiếm trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy nhấn vào biểu tượng Thông tin Thông tin sau đó Tại sao bạn thấy quảng cáo này. Tắt Hiển thị quảng cáo từ [nhà quảng cáo].
 • Trên YouTube, hãy chọn biểu tượng Thông tin Thông tin sau đó Ngừng xem quảng cáo này.
 • Trên Gmail, chọn biểu tượng Thông tin Thông tin sau đó Kiểm soát các quảng cáo như thế này sau đó Chặn nhà quảng cáo này.

Trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo

Tắt quảng cáo được cá nhân hóa

 1. Chuyển đến trang Cài đặt quảng cáo.
 2. Chọn nơi bạn muốn áp dụng thay đổi:
  • Trên tất cả các thiết bị mà bạn đăng nhập: Ở trên cùng bên phải, hãy chọn Đăng nhập nếu bạn chưa đăng nhập. Làm theo các bước sau đó.
  • Trên thiết bị hoặc trình duyệt hiện tại của bạn: Hãy duy trì trạng thái đăng xuất.
 3. Tắt Cá nhân hóa quảng cáo.

Bạn cũng có thể tắt tính năng cá nhân hóa trên trình duyệt của bạn bằng cách cài đặt tiện ích Interest-Based Ads Opt Out.

Khi bạn đã tắt cài đặt cá nhân hóa, Google sẽ không còn sử dụng thông tin của bạn để cá nhân hóa quảng cáo cho bạn. Quảng cáo vẫn có thể được nhắm mục tiêu dựa trên thông tin như vị trí chung của bạn hoặc nội dung trang web bạn đang truy cập.

Ngừng nhận quảng cáo được cá nhân hóa trên các trang web và ứng dụng không phải của Google

 1. Chuyển đến trang Cài đặt quảng cáo.
 2. Bỏ chọn hộp bên cạnh "Đồng thời sử dụng hoạt động và thông tin của bạn từ các dịch vụ của Google để cá nhân hóa quảng cáo trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo".

Nếu bạn không thấy hộp kiểm đó thì tùy chọn cài đặt này đã bị tắt vì một tùy chọn cài đặt khác hoặc quản trị viên của bạn.

Điều gì không thay đổi

Việc chặn quảng cáo của Google hoặc tắt cài đặt cá nhân hóa quảng cáo không thể:

 • Chặn tất cả các quảng cáo: Nếu bạn tắt cài đặt cá nhân hóa, quảng cáo của Google sẽ sử dụng thông tin như vị trí chung của bạn hoặc nội dung trang web bạn đang truy cập.
 • Thay đổi quảng cáo của các mạng khác: Cài đặt quảng cáo trên Google của bạn không làm thay đổi các mạng quảng cáo khác.
 • Cập nhật tùy chọn cài đặt của bạn trên thiết bị đã đăng xuất: Tìm hiểu cách để áp dụng tùy chọn quảng cáo của bạn trên tất cả các thiết bị bạn có.
 • Duy trì tùy chọn khi đăng xuất mà không cần cookie: Nếu bạn xóa cookie hoặc sử dụng một trình duyệt chặn cookie, cài đặt quảng cáo của bạn sẽ không áp dụng.
  • Để xóa cookie mà không làm mất cài đặt của bạn, hãy cài đặt tiện ích Protect My Choices.
  • Hầu hết các thiết bị di động không sử dụng cookie. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy kiểm tra cài đặt về quảng cáo dựa trên sở thích, cá nhân hóa quảng cáo hoặc giá trị nhận dạng quảng cáo.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?