ควบคุมโฆษณาที่คุณเห็น

คุณทำให้โฆษณาที่เห็นมีประโยชน์มากขึ้นหรือรับโฆษณาที่เหมาะกับคุณได้ คุณจะเห็นโฆษณา Google ในที่ต่อไปนี้

 • บริการของ Google เช่น Search หรือ YouTube
 • เว็บไซต์หรือแอปที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Google เพื่อแสดงโฆษณา

แก้ไขข้อมูลหรือความสนใจของคุณ

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. ในแผงการนําทาง ให้เลือกข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 3. เลื่อนไปที่ "สิ่งที่เคยทำและสถานที่ที่เคยไป"
 4. ในส่วน "การตั้งค่าโฆษณา" ให้เลือกการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 5. เปิดการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในกรณีที่ปิดอยู่
 6. ในส่วน "วิธีที่ระบบปรับโฆษณาให้เหมาะกับคุณ" ให้เลือกข้อมูลหรือความสนใจส่วนตัว
  • หากต้องการอัปเดตข้อมูล ให้เลือกอัปเดต ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ
  • หากต้องการปิดความสนใจ ให้เลือกปิด จากนั้นยืนยันโดยเลือกปิด
  • หากต้องการนำความสนใจกลับมา ให้เลือกรายการที่คุณปิด เลือกความสนใจ แล้วเลือกเปิดอีกครั้ง

หากไม่ต้องการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ให้ปิดการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

รับค่าที่กำหนดเองของโฆษณาในอุปกรณ์ทุกเครื่อง

หากต้องการดูโฆษณาที่อิงจากการตั้งค่าบัญชี Google ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีในอุปกรณ์ทุกเครื่อง

 1. เปิดเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Firefox ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ google.com
 3. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ที่ด้านขวาบน แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ

หากเบราว์เซอร์ตั้งค่าไว้ให้บล็อกคุกกี้ คุณอาจไม่เห็นโฆษณาที่อิงจากการตั้งค่าแม้ว่าจะลงชื่อเข้าใช้อยู่ก็ตาม

ปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. ในแผงการนําทาง ให้เลือก ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 3. เลื่อนไปที่ "สิ่งที่เคยทำและสถานที่ที่เคยไป"
 4. ในส่วน "การตั้งค่าโฆษณา" ให้เลือกการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 5. ปิดสวิตช์ข้าง "การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เปิดอยู่"

คุณยังปิดการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับเบราว์เซอร์ได้โดยติดตั้งส่วนขยายการเลือกไม่รับ IBA (โดย Google)

หลังจากที่ปิดแล้ว Google จะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้อีก แต่โฆษณาจะยังคงกำหนดเป้าหมายได้โดยใช้ข้อมูลอย่าง ตำแหน่งทั่วไปที่คุณอยู่ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมอยู่

ควบคุมโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในเว็บไซต์และแอปที่ไม่ใช่ของ Google โดยอิงจากกิจกรรมในบัญชี Google
 1. ไปที่บัญชี Google
 2. ในแผงการนําทาง ให้เลือกข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 3. เลื่อนไปที่ "สิ่งที่เคยทำและสถานที่ที่เคยไป"
 4. ในส่วน "การตั้งค่าโฆษณา" ให้เลือก การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ จากนั้น ขั้นสูง
 5. ยกเลิกการเลือกช่อง "ใช้กิจกรรมและข้อมูลจากบริการต่างๆ ของ Google ด้วยเพื่อปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในเว็บไซต์และแอปที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google เพื่อแสดงโฆษณา"

หากไม่เห็นช่องทำเครื่องหมายดังกล่าว แสดงว่าการตั้งค่าอื่นที่คุณเลือกส่งผลให้การตั้งค่านี้ปิดเองโดยอัตโนมัติหรือผู้ดูแลระบบของคุณอาจปิดการตั้งค่านี้ไว้

หยุดรับโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จากเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ
Google เป็นหนึ่งในเครือข่ายโฆษณาหลายเครือข่ายที่ปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้โดยอิงจากกิจกรรมออนไลน์ของบุคคลนั้น ไปที่ตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ เพื่อควบคุมโฆษณาจากเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ

วิธีการทำงานของการตั้งค่าโฆษณา

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้

บัญชี Google แต่ละบัญชีมีการตั้งค่าโฆษณาของตนเอง หากคุณมีหลายบัญชี การตั้งค่าโฆษณาในแต่ละบัญชีก็จะไม่เหมือนกัน โดยจะมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับการตั้งค่าโฆษณาเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ โฆษณาจะปรับตามโปรไฟล์ของคุณโดยใช้กิจกรรมและข้อมูลจากบัญชี Google คุณดูและแก้ไขกิจกรรมได้ที่กิจกรรมของฉัน

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google มากกว่า 1 บัญชีพร้อมกัน โฆษณาอาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโฆษณาของบัญชีเริ่มต้น ซึ่งมักจะเป็นบัญชีที่คุณลงชื่อเข้าใช้เป็นบัญชีแรก

เมื่อออกจากระบบแล้ว

หากไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ การตั้งค่าโฆษณาจะบันทึกอยู่ในอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ ระบบจะไม่บันทึกการตั้งค่าโฆษณาเอาไว้หากคุณล้างคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่ หรือรีเซ็ตรหัสโฆษณา

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน Google Search

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน Google Search จะควบคุมโฆษณาที่คุณเห็นเมื่อออกจากระบบบัญชี Google และใช้ Google Search โดย Google จะใช้กิจกรรมใน Google Search เช่น การค้นหาก่อนหน้า เพื่อแสดงโฆษณาใน Google Search

เนื่องจากการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน Google Search จะควบคุมประสบการณ์การใช้งานเมื่อคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จึงมีผลกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์บางอย่างที่คุณใช้อยู่เท่านั้น

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน YouTube

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน YouTube จะควบคุมโฆษณาที่คุณเห็นเมื่อออกจากระบบบัญชี Google และใช้ YouTube โดย Google จะใช้กิจกรรมใน YouTube เช่น การค้นหาก่อนหน้า เพื่อแสดงโฆษณาใน YouTube

เนื่องจากการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน YouTube จะควบคุมประสบการณ์การใช้งานเมื่อคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จึงมีผลกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์บางอย่างที่คุณใช้อยู่เท่านั้น

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บ

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บจะควบคุมโฆษณา Google ที่คุณเห็นเมื่อออกจากระบบบัญชี Google ในแอปและเมื่อท่องเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Google ในเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช่ ITP/ETP โดย Google จะใช้ข้อมูลการท่องเว็บในเว็บไซต์และแอปพาร์ทเนอร์เพื่อแสดงโฆษณาในที่เหล่านั้น

เนื่องจากการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บจะควบคุมประสบการณ์การใช้งานเมื่อคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จึงมีผลกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์บางอย่างที่คุณใช้อยู่เท่านั้น 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
70975
false
false