ควบคุมโฆษณาที่คุณเห็น

คุณทำให้โฆษณาที่เห็นมีประโยชน์มากขึ้นหรือรับโฆษณาที่เหมาะกับคุณได้ คุณจะเห็นโฆษณา Google ในที่ต่อไปนี้

 • บริการของ Google เช่น Search หรือ YouTube
 • เว็บไซต์หรือแอปที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Google เพื่อแสดงโฆษณา

แก้ไขข้อมูลหรือความสนใจของคุณ

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. ในแผงการนําทาง ให้เลือกข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 3. เลื่อนไปที่ "สิ่งที่เคยทำและสถานที่ที่เคยไป"
 4. ในส่วน "การตั้งค่าโฆษณา" ให้เลือกการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 5. เปิดการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในกรณีที่ปิดอยู่
 6. ในส่วน "วิธีที่ระบบปรับโฆษณาให้เหมาะกับคุณ" ให้เลือกข้อมูลหรือความสนใจส่วนตัว
  • หากต้องการอัปเดตข้อมูล ให้เลือกอัปเดต ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ
  • หากต้องการปิดความสนใจ ให้เลือกปิด จากนั้นยืนยันโดยเลือกปิด
  • หากต้องการนำความสนใจกลับมา ให้เลือกรายการที่คุณปิด เลือกความสนใจ แล้วเลือกเปิดอีกครั้ง

หากไม่ต้องการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ให้ปิดการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหยุดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

รับค่าที่กำหนดเองของโฆษณาในอุปกรณ์ทุกเครื่อง

หากต้องการดูโฆษณาที่อิงจากการตั้งค่าบัญชี Google ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีในอุปกรณ์ทุกเครื่อง

ในอุปกรณ์ที่ใช้อยู่

ดูวิธีเพิ่มบัญชี Google ลงในอุปกรณ์

ในเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่

 1. เปิดเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Firefox ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ไปที่ google.com
 3. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะลงชื่อเข้าใช้ที่ด้านขวาบน แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ

ปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. ในแผงการนําทาง ให้เลือก ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 3. เลื่อนไปที่ "สิ่งที่เคยทำและสถานที่ที่เคยไป"
 4. ในส่วน "การตั้งค่าโฆษณา" ให้เลือกการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 5. ปิดสวิตช์ข้าง "การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เปิดอยู่"

คุณยังปิดการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับเบราว์เซอร์ได้โดยติดตั้งส่วนขยายการเลือกไม่รับ IBA (โดย Google)

หลังจากที่ปิดแล้ว Google จะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้อีก แต่โฆษณาจะยังคงกำหนดเป้าหมายได้โดยใช้ข้อมูลอย่าง ตำแหน่งทั่วไปที่คุณอยู่ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมอยู่

ควบคุมโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในเว็บไซต์และแอปที่ไม่ใช่ของ Google โดยอิงจากกิจกรรมในบัญชี Google
 1. ไปที่บัญชี Google
 2. ในแผงการนําทาง ให้เลือกข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 3. เลื่อนไปที่ "สิ่งที่เคยทำและสถานที่ที่เคยไป"
 4. ในส่วน "การตั้งค่าโฆษณา" ให้เลือก การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ จากนั้น ขั้นสูง
 5. ยกเลิกการเลือกช่อง "ใช้กิจกรรมและข้อมูลจากบริการต่างๆ ของ Google ด้วยเพื่อปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในเว็บไซต์และแอปที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google เพื่อแสดงโฆษณา"

หากไม่เห็นช่องทำเครื่องหมายดังกล่าว แสดงว่าการตั้งค่าอื่นที่คุณเลือกส่งผลให้การตั้งค่านี้ปิดเองโดยอัตโนมัติหรือผู้ดูแลระบบของคุณอาจปิดการตั้งค่านี้ไว้

หยุดรับโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้จากเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ
Google เป็นหนึ่งในเครือข่ายโฆษณาหลายเครือข่ายที่ปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้โดยอิงจากกิจกรรมออนไลน์ของบุคคลนั้น ไปที่ตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ เพื่อควบคุมโฆษณาจากเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ

วิธีการทำงานของการตั้งค่าโฆษณา

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้

บัญชี Google แต่ละบัญชีมีการตั้งค่าโฆษณาของตนเอง หากคุณมีหลายบัญชี การตั้งค่าโฆษณาในแต่ละบัญชีก็จะไม่เหมือนกัน โดยจะมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับการตั้งค่าโฆษณาเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ โฆษณาจะปรับตามโปรไฟล์ของคุณโดยใช้กิจกรรมและข้อมูลจากบัญชี Google คุณดูและแก้ไขกิจกรรมได้ที่กิจกรรมของฉัน

เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google มากกว่า 1 บัญชีพร้อมกัน โฆษณาอาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโฆษณาของบัญชีเริ่มต้น ซึ่งมักจะเป็นบัญชีที่คุณลงชื่อเข้าใช้เป็นบัญชีแรก

เมื่อออกจากระบบแล้ว

หากไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ การตั้งค่าโฆษณาจะบันทึกอยู่ในอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ ระบบจะไม่บันทึกการตั้งค่าโฆษณาเอาไว้หากคุณล้างคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่ หรือรีเซ็ตรหัสโฆษณา

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน Google Search

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน Google Search จะควบคุมโฆษณาที่คุณเห็นเมื่อออกจากระบบบัญชี Google และใช้ Google Search โดย Google จะใช้กิจกรรมใน Google Search เช่น การค้นหาก่อนหน้า เพื่อแสดงโฆษณาใน Google Search

เนื่องจากการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน Google Search จะควบคุมประสบการณ์การใช้งานเมื่อคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จึงมีผลกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์บางอย่างที่คุณใช้อยู่เท่านั้น

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน YouTube

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน YouTube จะควบคุมโฆษณาที่คุณเห็นเมื่อออกจากระบบบัญชี Google และใช้ YouTube โดย Google จะใช้กิจกรรมใน YouTube เช่น การค้นหาก่อนหน้า เพื่อแสดงโฆษณาใน YouTube

เนื่องจากการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ใน YouTube จะควบคุมประสบการณ์การใช้งานเมื่อคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จึงมีผลกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์บางอย่างที่คุณใช้อยู่เท่านั้น

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บ

การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บจะควบคุมโฆษณา Google ที่คุณเห็นเมื่อออกจากระบบบัญชี Google ในแอปและเมื่อท่องเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Google ในเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช่ ITP/ETP โดย Google จะใช้ข้อมูลการท่องเว็บในเว็บไซต์และแอปพาร์ทเนอร์เพื่อแสดงโฆษณาในที่เหล่านั้น

เนื่องจากการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บจะควบคุมประสบการณ์การใช้งานเมื่อคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จึงมีผลกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์บางอย่างที่คุณใช้อยู่เท่านั้น 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
70975
false
false