Địa chỉ email đã liên kết có thể không thuộc về bạn nữa

Một số nhà cung cấp email xóa định kỳ tài khoản không hoạt động để cung cấp tên người dùng cho những người khác sử dụng. Để bảo mật tài khoản Google của bạn, chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả địa chỉ email được liên kết với tài khoản Google của bạn vẫn thuộc về bạn.

Ví dụ: nếu bạn tạo tài khoản email có tên người dùng john.smith@hotmail.com, Hotmail sẽ sử dụng lại địa chỉ email nếu bạn không sử dụng địa chỉ này trong một thời gian. Tên người dùng john.smith sau đó sẽ được cung cấp cho những người khác sử dụng làm địa chỉ Hotmail của họ. Tuy nhiên, nếu john.smith@hotmail.com vẫn được liệt kê trên tài khoản Google làm địa chỉ email khôi phục của bạn, thì địa chỉ này vẫn nhận được bất kỳ liên kết đặt lại mật khẩu nào bạn yêu cầu và có thể sử dụng để truy cập tài khoản của bạn.

Để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh quyền sở hữu địa chỉ email đã liên kết nếu chúng tôi phát hiện địa chỉ này có thể không thuộc về bạn nữa.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này có hữu ích không?