Nâng cấp lên Google Authenticator phiên bản 2.15

Chúng tôi đã phát hành phiên bản Google Authenticator mới có giao diện người dùng rõ ràng hơn và tích hợp hệ thống tốt hơn. Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng, bạn sẽ được nhắc nâng cấp vào lần tới khi bạn mở ứng dụng.

Các bước nâng cấp cho Authenticator 0.86 và mới hơn

Rất tiếc, các phiên bản Authenticator mới hơn không thể xuất dữ liệu người dùng, vì vậy bạn sẽ cần làm theo hướng dẫn để đảm bảo bạn không mất quyền truy cập vào tài khoản Google trong quá trình nâng cấp Authenticator.

Lưu ý: kể từ Authenticator 0.62, chỉ những thiết bị chạy Android phiên bản 2.1 trở lên mới được hỗ trợ.

  1. Trước tiên, chuyển sang mã xác minh văn bản hoặc mã xác minh thoại. (Bạn sẽ chuyển về bằng các mã xác minh Authenticator trong bước sau.) Đảm bảo làm theo quy trình này đối với tất cả các tài khoản bạn đã định cấu hình trong Authenticator.
  2. Làm theo các hướng dẫn sau để tải xuống phiên bản Google Authenticator mới từ Google play và định cấu hình Tài khoản Google trong phiên bản đó.
  3. 3. Sau khi bạn đã xác nhận trong bước trước đó rằng bạn có thể tạo thành công các mã xác minh hợp lệ bằng Authenticator mới, việc gỡ cài đặt phiên bản cũ của ứng dụng là an toàn. Vì cả hai phiên bản đều có cùng một biểu tượng, đảm bảo kiểm tra số phiên bản trước khi gỡ cài đặt: bạn muốn giữ phiên bản 2.15.

Các bước nâng cấp cho Authenticator phiên bản 0.87-0.91

  1. Mở Google Authenticator.
  2. Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo có liên kết để tải xuống phiên bản mới. Bạn cũng có thể tải xuống phiên bản mới ngay từ Google Play.
  3. Sau khi bạn đã tải xuống ứng dụng, phiên bản mới nhất (2.15) sẽ tự động mở ra. Cài đặt của bạn từ phiên bản Google Authenticator cũ sẽ được nhập vào phiên bản mới.
  4. Sau khi dữ liệu đã được nhập, bạn sẽ được nhắc gỡ cài đặt phiên bản cũ của ứng dụng.
  5. Kiểm tra để đảm bảo rằng mã xác minh được hiển thị cho mỗi tài khoản bạn đã định cấu hình, vì điều này biểu thị rằng dữ liệu của bạn đã được nhập thành công.