Thêm hoặc xóa máy tính đáng tin cậy

Nếu bạn không muốn nhập mã Xác minh 2 bước hoặc sử dụng Khóa bảo mật của mình mỗi khi đăng nhập vào Tài khoản Google, bạn có thể đánh dấu máy tính hoặc thiết bị di động của bạn là đáng tin cậy. Với máy tính và thiết bị đáng tin cậy, bạn không cần phải nhập mã xác minh mỗi lần đăng nhập.

Thêm máy tính và thiết bị đáng tin cậy

  1. Đăng nhập trên máy tính hoặc thiết bị mà bạn tin cậy.
  2. Khi bạn nhập mã xác minh, hãy chọn Không hỏi lại trên máy tính này.

Bạn được yêu cầu Xác minh 2 bước trên thiết bị đáng tin cậy

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên người dùng, mật khẩu và mã của mình nhiều lần mặc dù bạn đã chọn hộp bên cạnh tùy chọn "Không hỏi lại trên máy tính này" khi đăng nhập. Thông thường, nguyên nhân của việc này là do trình duyệt của bạn, như Chrome hoặc Firefox, không bật cookie hoặc được đặt để xóa cookie sau một khoảng thời gian nhất định.

Nếu bạn không muốn nhập mã Xác minh 2 bước hoặc sử dụng Khóa bảo mật của mình mỗi khi đăng nhập, hãy thử các bước sau:

  1. Chỉnh sửa tùy chọn cài đặt cookie của trình duyệt. Bạn có thể thiết lập để trình duyệt lưu cookie hoặc bạn có thể thêm ngoại lệ cho cookie Tài khoản Google bằng cách thêm [*.]google.com. Hãy chọn trình duyệt bạn sử dụng bên dưới để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa cài đặt của bạn.
  2. Tắt chế độ ẩn danh. Cửa sổ ẩn danh không thể sử dụng cookie từ các phiên trình duyệt khác trên máy tính của bạn. Để đăng nhập, hãy mở cửa sổ không ẩn danh.
  3. Chọn "Không hỏi lại trên máy tính này" cho mỗi trình duyệt hoặc máy tính khác nhau mà bạn sử dụng. Nếu bạn sử dụng các trình duyệt hoặc máy tính khác để đăng nhập, hãy đảm bảo bạn chọn hộp này trên mọi máy tính và điều chỉnh tùy chọn cài đặt cookie trên mỗi trình duyệt.

Xóa máy tính và thiết bị khỏi danh sách đáng tin cậy

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt sau đó Google Tài khoản Google.
  2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào mục Bảo mật.
  3. Trong mục "Đăng nhập vào Google", nhấn vào Xác minh 2 bước. Bạn có thể cần đăng nhập.
  4. Trong phần "Thiết bị mà bạn tin cậy", hãy nhấn vào Thu hồi tất cả.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?