Lägga till eller ta bort betrodda datorer

Om du inte vill ange en kod med tvåstegsverifiering eller använda säkerhetsnyckeln varje gång du loggar in på Google-kontot kan du ange att datorn eller den mobila enheten är säker. På betrodda datorer och enheter behöver du inte ange en verifieringskod varje gång du loggar in.

Lägga till betrodda datorer och enheter

  1. Logga in på en betrodd dator eller enhet.
  2. Markera kryssrutan Fråga inte igen på den här datorn när du anger verifieringskoden.

Du blir ombedd att använda tvåstegsverifiering på en betrodd enhet

Du kan bli ombedd att logga in med tvåstegsverifiering trots att du har markerat kryssrutan Fråga inte igen på den här datorn. Det beror oftast på att cookies inte är aktiverade i den webbläsare som används – t.ex. Chrome eller Firefox – eller att cookies raderas efter en viss tid.

Om du inte vill ange en kod med tvåstegsverifiering eller använda säkerhetsnyckeln varje gång du loggar in gör du så här:

  1. Redigera inställningarna för cookies i webbläsaren. Du kan antingen ange att cookies ska sparas i webbläsaren eller göra ett undantag för Google-kontots cookies genom att lägga till [*.]google.com. Om du vill veta mer om hur du ändrar inställningarna väljer du webbläsare nedan.
  2. Inaktivera privat surfläge. I inkognitofönster används inte cookies från andra webbläsarsessioner på datorn. Öppna ett vanligt fönster när du ska logga in.
  3. Markera alternativet Fråga inte igen på den här datorn i alla webbläsare eller på alla datorer du använder. Om du loggar in i olika webbläsare eller på olika datorer markerar du den här rutan på varje enskild dator och justerar inställningarna för cookies i varje enskild webbläsare.

Ta bort betrodda datorer och enheter från listan

  1. Öppna Google-kontot.  Du kan behöva logga in.  
  2. Välj Logga in på Google under Säkerhet.
  3. Välj Tvåstegsverifiering.
  4. Välj Återkalla alla under Betrodda enheter.