Lägga till eller ta bort säkra datorer

Om du inte vill ange en kod med tvåstegsverifiering eller använda säkerhetsnyckeln varje gång du loggar in på Google-kontot kan du ange att datorn eller den mobila enheten är säker. På säkra datorer och enheter behöver du inte ange en verifieringskod varje gång du loggar in.

Lägga till säkra datorer och enheter

Du kan när som helst lägga till en dator i listan över säkra enheter. När du registrerar dig för tvåstegsverifiering frågar vi dig om du vill ange att datorn som du använder är säker.

Du kan även markera en dator som säker genom att välja Fråga inte igen på den här datorn när du anger verifieringskoden.

Ta bort säkra datorer från listan

Du kan när som helst ta bort datorer och enheter från listan över säkra enheter. Gör så här:

  1. Logga in på Mitt konto.
  2. I avsnittet Inloggning och säkerhet väljer du Logga in på Google.
  3. Välj Tvåstegsverifiering.
  4. Välj Återkalla alla under Betrodda enheter.
Alternativet Fråga inte igen på den här datorn

Du kan bli ombedd att uppge användarnamn, lösenord och kod flera gånger trots att du markerade kryssrutan Fråga inte igen på den här datorn när du loggade in. Det beror oftast på att cookies inte är aktiverade i den webbläsare som används – t.ex. Chrome eller Firefox – eller att cookies raderas efter en viss tid.

Om du inte vill ange en kod med tvåstegsverifiering eller använda säkerhetsnyckeln varje gång du loggar in gör du så här:

1. Redigera inställningarna för cookies i webbläsaren. Du kan antingen ange att cookies ska sparas i webbläsaren eller göra ett undantag för Google-kontots cookies genom att lägga till [*.]google.com. Om du vill veta mer om hur du redigerar inställningarna väljer du webbläsaren i fråga nedan.

2. Inaktivera inkognitoläget. I inkognitofönster används inte cookies från andra webbläsarsessioner på datorn. Öppna ett fönster som inte är i inkognitoläge när du ska logga in.

3. Markera alternativet Fråga inte igen på den här datorn i alla webbläsare eller på alla datorer du använder. Om du loggar in i olika webbläsare eller på olika datorer markerar du den här rutan på varje enskild dator och justerar inställningarna för cookies i varje enskild webbläsare.