Προσθήκη ή κατάργηση αξιόπιστων υπολογιστών

Εάν δεν θέλετε να εισάγετε έναν κωδικό Επαλήθευσης σε 2 βήματα ή να χρησιμοποιείτε το Κλειδί ασφαλείας σας κάθε φορά που συνδέεστε στον Λογαριασμό σας Google, μπορείτε να επισημάνετε τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας ως αξιόπιστη. Με τους αξιόπιστους υπολογιστές και τις αξιόπιστες συσκευές, δεν χρειάζεται να εισάγετε έναν κωδικό επαλήθευσης κάθε φορά που συνδέεστε.

Προσθήκη αξιόπιστων υπολογιστών και συσκευών

  1. Συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή ή συσκευή που εμπιστεύεστε.
  2. Όταν εισαγάγετε έναν κωδικό επαλήθευσης, επιλέξτε Να μην ερωτηθώ ξανά σε αυτόν τον υπολογιστή.

Σας ζητείται επαλήθευση σε 2 βήματα σε μια αξιόπιστη συσκευή

Μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό επαλήθευσης περισσότερες από μία φορές, ακόμα και αν επιλέξατε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή "Να μην ζητηθεί ξανά σε αυτόν τον υπολογιστή" κατά τη σύνδεση. Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή δεν είναι ενεργοποιημένα τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως το Chrome ή Firefox, ή επειδή το πρόγραμμα περιήγησης έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να διαγράφονται τα cookie μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Εάν δεν θέλετε να εισάγετε έναν κωδικό Επαλήθευσης σε 2 βήματα ή να χρησιμοποιείτε το Κλειδί ασφαλείας σας κάθε φορά που συνδέεστε, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να αποθηκεύει τα cookie ή μπορείτε να προσθέσετε μια εξαίρεση για cookie Λογαριασμού Google με την προσθήκη του [*.]google.com. Επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των ρυθμίσεών σας.
  2. Απενεργοποιήστε την κατάσταση ανώνυμης περιήγησης. Τα παράθυρα για ανώνυμη περιήγηση δεν μπορούν να χρησιμοποιούν cookie από άλλες περιόδους σύνδεσης προγραμμάτων περιήγησης στον υπολογιστή σας. Για να συνδεθείτε, ανοίξτε ένα παράθυρο για μη ανώνυμη περιήγηση.
  3. Επιλέξτε "Να μην ερωτηθώ ξανά σε αυτόν τον υπολογιστή" για κάθε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης ή διαφορετικούς υπολογιστές για να συνδεθείτε, φροντίστε να επιλέξετε αυτό το πλαίσιο σε κάθε υπολογιστή και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις cookie σε όλα τα προγράμματα περιήγησης.

Κατάργηση υπολογιστών και συσκευών από τη λίστα αξιόπιστων συσκευών

  1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας και μετά Google και μετά Διαχείριση του Λογαριασμού σας Google.
  2. Στο επάνω μέρος, πατήστε Ασφάλεια.
  3. Στην ενότητα "Σύνδεση στο Google", πατήστε Επαλήθευση σε 2 βήματα. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε.
  4. Στην ενότητα "Συσκευές που εμπιστεύεστε", επιλέξτε το στοιχείο Ανάκληση όλων.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
70975
false
false