Quản lý các tài khoản bên thứ ba mà bạn đã liên kết với Google

Một số ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba, như mạng xã hội, dịch vụ phát nhạc và mua sắm trực tuyến, cho phép bạn liên kết Tài khoản Google của mình để cải thiện trải nghiệm sử dụng. Khi bạn liên kết Tài khoản Google của mình với một tài khoản bên thứ ba, bên thứ ba đó có thể gửi thông tin đến Google. Bên thứ ba đó cũng có thể cho bạn biết loại thông tin họ chia sẻ với Google.

Hãy tìm hiểu thêm về việc chia sẻ dữ liệu và các tài khoản bên thứ ba mà bạn đã liên kết với Google.

Lưu ý quan trọng: Bên thứ ba là các công ty hoặc nhà phát triển không thuộc Google.

Hủy liên kết tài khoản bên thứ ba khỏi Google

Bước 1: Kiểm tra trang Tài khoản đã liên kết

 1. Chuyển đến trang Tài khoản đã liên kết trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.

 2. Chọn tài khoản bên thứ ba mà bạn muốn hủy liên kết khỏi Tài khoản Google của bạn sau đó Hủy liên kết.

  • Trước khi hủy liên kết tài khoản đó, bạn sẽ có cơ hội đọc chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba để tìm hiểu về loại thông tin mà họ chia sẻ với Google.

Nếu tài khoản bên thứ ba mà bạn muốn hủy liên kết không có trên trang này, hãy tiếp tục sang bước 2.

Bước 2: Kiểm tra ứng dụng Google

 1. Truy cập vào ứng dụng Google mà bạn đã dùng để liên kết tài khoản bên thứ ba với Tài khoản Google của mình. Ví dụ: ứng dụng Google Home, ứng dụng Trợ lý Google hoặc ứng dụng YouTube.

 2. Chọn mục Tài khoản đã kết nối, Tài khoản đã liên kết hoặc Ứng dụng. Mục này có thể nằm trong phần Cài đặt của ứng dụng Google.

 3. Tìm tài khoản bên thứ ba mà bạn muốn hủy liên kết khỏi Tài khoản Google của mình.

 4. Bên cạnh tài khoản bên thứ ba mà bạn muốn hủy liên kết, hãy chọn Xóa hoặc Hủy liên kết.

Nếu bạn không thể hủy liên kết tài khoản bên thứ ba khỏi Tài khoản Google của bạn

Lưu ý quan trọng: Một số tài khoản bên thứ ba có thể không cho phép bạn hủy liên kết tài khoản đó khỏi Tài khoản Google của bạn.

 1. Chuyển đến tài khoản bên thứ ba mà bạn đã liên kết với Tài khoản Google của mình.
 2. Chọn một mục như Apps (Ứng dụng), Connected accounts (Tài khoản đã kết nối) hoặc Linked accounts (Tài khoản đã liên kết). Mục này có thể nằm trong phần Settings (Cài đặt) của tài khoản đó.
 3. Làm theo hướng dẫn của bên thứ ba để hủy quyền truy cập của Google.

Việc chia sẻ dữ liệu và bên thứ ba

Hãy tìm hiểu thêm về việc chia sẻ dữ liệu và các tài khoản bên thứ ba mà bạn đã liên kết với Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false