Khái niệm cơ bản

Nếu bạn không muốn nhập tên người dùng và mật khẩu mỗi khi truy cập vào sản phẩm Google ưa thích của mình, bạn có thể chọn tuỳ chọn 'Duy trì trạng thái đăng nhập' trên trang đăng nhập của Tài khoản Google ở ngay phía trên nút Đăng nhập.

Nếu bạn chọn tuỳ chọn này và đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn thành công, hệ thống của chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn đăng nhập lại trong tối đa 2 tuần, trừ khi bạn đăng xuất.

Lưu ý: nếu bạn xoá cookie của Google, bạn sẽ tự động bị đăng xuất.

Bạn vẫn không duy trì được trạng thái đăng nhập? Tìm hiểu thêm