Thay đổi địa chỉ email cho tài khoản của bạn

Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng địa chỉ email (tên người dùng) khác để xác định Tài khoản Google của mình.

Địa chỉ email này là gì

 • Địa chỉ email này hiển thị bên cạnh tên và ảnh hồ sơ của bạn khi bạn đăng nhập. Để tìm địa chỉ này, hãy nhấp hoặc nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn.
 • Bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ này.
 • Đó là nơi bạn nhận được thông tin quan trọng về hầu hết các dịch vụ của Google mà bạn sử dụng, trừ khi bạn đã thêm email liên lạc.

Hãy tìm hiểu cách sử dụng các địa chỉ email khác nhau trong tài khoản của bạn.

Bước 1: Kiểm tra xem bạn có thể thay đổi địa chỉ email không

 1. Đi đến trang "email Tài khoản Google" trong Tài khoản của tôi. Đăng nhập nếu bạn chưa làm như vậy.
 2. Bên cạnh địa chỉ email của bạn, hãy tìm kiếm Chỉnh sửa Chỉnh sửa. Nếu có tùy chọn này, bạn có thể thay đổi địa chỉ email của mình.
  • Nếu địa chỉ email của tài khoản của bạn kết thúc bằng @gmail.com, bạn thường không thể thay đổi địa chỉ đó.
  • Nếu bạn đang sử dụng Tài khoản Google thông qua nơi làm việc, trường học hoặc nhóm khác của mình, hãy yêu cầu trợ giúp từ quản trị viên của bạn.

Bước 2: Thay đổi địa chỉ email

 1. Bên cạnh địa chỉ email của bạn, hãy chọn Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 2. Nhập địa chỉ email mới cho tài khoản của bạn. Chọn địa chỉ mà Tài khoản Google khác chưa sử dụng.
 3. Làm theo hướng dẫn.
 4. Nếu chúng tôi cho bạn biết rằng đã gửi email xác minh:
  • Tại địa chỉ email bạn vừa nhập, hãy kiểm tra email từ Google. Làm theo hướng dẫn. Nếu bạn không nhận được email, hãy thử các cách khắc phục sự cố.
  • Bạn cũng sẽ nhận được một email từ Google tại địa chỉ email cũ của mình. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào ở đây.
Nhận trợ giúp thay đổi địa chỉ email của bạn

Bài viết liên quan

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?