Thay đổi địa chỉ email cho tài khoản của bạn

Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng địa chỉ email (tên người dùng) khác để xác định Tài khoản Google của mình.

Địa chỉ email này là gì

 • Địa chỉ email này hiển thị bên cạnh tên và ảnh hồ sơ của bạn khi bạn đăng nhập. Để tìm địa chỉ này, hãy nhấp hoặc nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn.
 • Bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ này.
 • Đó là nơi bạn nhận được thông tin quan trọng về hầu hết các dịch vụ của Google mà bạn sử dụng, trừ khi bạn đã thêm email liên lạc.

Tìm hiểu cách sử dụng các địa chỉ email khác nhau trong tài khoản của bạn.

Bước 1: Kiểm tra xem bạn có thể thay đổi địa chỉ email không

 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong mục "Thông tin cá nhân và quyền riêng tư", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Email.
 4. Chọn Email Tài khoản Google. Nếu không thể mở tùy chọn cài đặt này, bạn có thể không thay đổi được email hoặc tên người dùng của mình.
  • Nếu địa chỉ email của tài khoản của bạn kết thúc bằng @gmail.com, bạn thường không thể thay đổi địa chỉ đó.
  • Nếu bạn đang sử dụng Tài khoản Google thông qua nơi làm việc, trường học hoặc nhóm khác của mình, hãy yêu cầu trợ giúp từ quản trị viên của bạn.

Bước 2: Thay đổi địa chỉ email

 1. Bên cạnh địa chỉ email của bạn, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 2. Nhập địa chỉ email mới cho tài khoản của bạn. Chọn địa chỉ mà Tài khoản Google khác chưa sử dụng.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

Chúng tôi sẽ gửi một email có chứa liên kết xác minh đến địa chỉ email thay thế của bạn. Bạn sẽ cần mở email và nhấp vào liên kết. Nếu bạn không nhận được email, hãy thử khắc phục vấn đề.

Nhận trợ giúp về việc thay đổi địa chỉ email của bạn

Bài viết liên quan

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?