Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Thay đổi tên người dùng của bạn

Khi tạo Tài khoản Google, tên người dùng của bạn là địa chỉ email đầy đủ bạn sử dụng để tạo tài khoản. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải thay đổi hoặc xóa địa chỉ email được liên kết với tài khoản của mình nếu muốn thay đổi tên người dùng.

Nếu bạn sử dụng Gmail

Nếu bạn sử dụng Gmail bằng Tài khoản Google thì, bạn hiện không thể thay đổi tên người dùng Gmail của mình sau khi đã đăng ký. Tuy nhiên, bạn có thể xóa Gmail khỏi tài khoản của mình rồi sử dụng địa chỉ khác không phải Gmail cho Tài khoản Google. Bạn cũng có thể tạo Tài khoản Google khác bằng tên người dùng Gmail khác.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ email khác

Nếu không sử dụng Gmail bằng Tài khoản Google, bạn có thể thay đổi tên người dùng tài khoản của mình thành địa chỉ email khác bất cứ lúc nào.

Thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của bạn

Nếu bạn hiện không sử dụng Gmail bằng Tài khoản Google, hãy làm theo các bước sau để thay đổi địa chỉ email trên tài khoản của bạn:

  1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
  2. Trong phần “Thông tin cá nhân và bảo mật”, chọn Thông tin cá nhân của bạno.
  3. Nhấp vào Email tiếp đến Email tài khoản Google
  4. Nhập địa chỉ email mới của bạn.
  5. Chọn Lưu.

Sau khi lưu thay đổi, bạn sẽ nhận được thư theo địa chỉ email bạn vừa mới thêm vào tài khoản của mình. Để hoàn tất thay đổi, hãy nhấp vào liên kết xác minh trong thư này. Bạn cũng sẽ nhận được thư xác nhận thay đổi theo địa chỉ email cũ của mình.

Nếu bạn không nhận được các email này đồng thời đã kiểm tra thư mục spam, hãy yêu cầu email mới.

Yêu cầu về email cho tài khoản
  • Nếu bạn thêm địa chỉ Gmail vào Tài khoản Google, đó phải là địa chỉ mới và không được liên kết với bất kỳ Tài khoản Google nào khác.
  • Nếu bạn thêm địa chỉ email mà trước đây là địa chỉ email thay thế vào Tài khoản Google làm địa chỉ email chính, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng địa chỉ đó đã bị xóa khỏi tài khoản của bạn.
  • Tên người dùng tài khoản mà bạn chọn phải là địa chỉ email hợp lệ đang hoạt động mà bạn có thể truy cập.
hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.