Cách thay đổi tên người dùng của bạn

Nếu bạn sử dụng Gmail với tài khoản Google của mình, bạn hiện không sửa được tên người dùng Gmail của mình sau khi đã đăng ký. Tuy nhiên, bạn có thể tạo một tài khoản Google khác với tên người dùng Gmail khác.

Nếu bạn không sử dụng Gmail với Tài khoản Google của mình, bạn có thể đổi tên người dùng tài khoản của mình thành địa chỉ email khác bất kỳ lúc nào. Tên người dùng là địa chỉ email đầy đủ mà bạn đã sử dụng để tạo tài khoản của mình.

Để thay đổi địa chỉ email trong tài khoản của bạn, chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

 1. Truy cập vào trang chủ tài khoản Google.
 2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 3. Nhấp vào Thay đổi trong phần địa chỉ Email.
 4. Nhập địa chỉ email mới và mật khẩu hiện tại của bạn.
 5. Nhấp Lưu địa chỉ email.

Khi bạn đã lưu thay đổi, bạn sẽ nhận được thư xác minh tại địa chỉ email bạn vừa nhập. Để hoàn tất việc thay đổi, bạn cần nhấp vào liên kết xác minh trong thư này. Bạn cũng nhận được thư tại địa chỉ email cũ của mình xác nhận rằng chúng tôi đã đăng ký thay đổi đối với tài khoản của bạn. Nếu bạn không nhận được email xác minh, kiểm tra thư mục spam của bạn hoặc yêu cầu email mới.

Lưu ý:
 • Bạn không thể thay đổi địa chỉ email trong tài khoản của mình thành địa chỉ Gmail hiện có nhưng chúng tôi mời bạn thêm địa chỉ Gmail mới vào Tài khoản Google của bạn.
 • Bạn không thể thay đổi địa chỉ email trong tài khoản của mình thành địa chỉ email đã được liên kết với Tài khoản Google.
 • Nếu bạn muốn sử dụng địa chỉ email thay thế làm địa chỉ chính mới, trước hết, bạn cần xóa địa chỉ email thay thế của mình khỏi tài khoản.
 • Tên người dùng tài khoản bạn chọn phải là địa chỉ email đang hoạt động, hợp lệ mà bạn có thể truy cập được.
hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích