Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Promjena korisničkog imena

Kada napravite Google račun, vaše je korisničko ime puna e-adresa kojom ste izradili račun. To znači da ćete morati promijeniti ili izbrisati e-adresu povezanu sa svojim računom ako želite promijeniti svoje korisničko ime.

Ako upotrebljavate Gmail

Ako s Google računom upotrebljavate Gmail, za sada nakon registracije nije moguće promijeniti korisničko ime. No možete izbrisati Gmail s računa i za svoj Google račun upotrijebiti neku drugu e-adresu koja nije Gmailova. Možete i napraviti drugi Google račun s drugačijim korisničkim imenom za Gmail.

Ako upotrebljavate neku drugu uslugu e-pošte

Ako s Google računom ne upotrebljavate Gmail, možete promijeniti korisničko ime računa na neku drugu e-adresu u bilo kojem trenutku.

Promjena e-adrese na računu

Ako ne upotrebljavate Gmail sa svojim Google računom, slijedite ove upute za promjenu e-adrese na računu:

  1. Prijavite se na Moj račun.
  2. U odjeljku "Osobni podaci i privatnost" odaberite Vaši osobni podaci.
  3. Kliknite E-adresa a zatim E-adresa Google računa
  4. Unesite novu e-adresu.
  5. Odaberite Spremi.

Nakon što spremite promjenu, trebali biste primiti poruku na e-adresu koju ste upravo dodali na račun. Da biste dovršili promjene, kliknite vezu za potvrdu u toj poruci. Trebali biste primiti i poruku na svoju staru e-adresu s potvrdom promjene.

Ako ne primite te e-poruke i već ste pregledali mapu s neželjenom poštom, postavite zahtjev za novu e-poruku.

Zahtjevi za e-adresu računa
  • Ako dodajete Gmail adresu na svoj Google račun, to mora biti nova adresa koja ne može biti povezana ni s jednim drugim Google računom.
  • Ako dodajete primarnu e-adresu na svoj Google račun koja je prethodno bila zamjenska e-adresa, najprije je trebate izbrisati sa svojeg računa.
  • Korisničko ime računa koje odaberete mora biti aktivna i važeća e-adresa kojoj imate pristup.