Palitan ang email address para sa iyong account

Sa ilang sitwasyon, maaari kang gumamit ng ibang email address (username) upang tukuyin ang iyong Google Account.

Ano ang email address na ito

 • Lalabas ang email address na ito sa tabi ng iyong pangalan at larawan sa profile kapag naka-sign ka. Upang makita ito, i-click o i-tap ang larawan mo sa profile.
 • Makakapag-sign ka gamit ito.
 • Dito ka makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa karamihan ng mga serbisyo ng Google na ginagamit mo, maliban na lang kung nagdagdag ka ng email sa pakikipag-ugnayan.

Alamin kung paano gumamit ng iba't ibang email address sa iyong account.

Hakbang 1: Tingnan kung mapapalitan mo ito

 1. Pumunta sa iyong page na "email ng Google Account" sa Aking Account. Mag-sign in kung hindi mo pa nagagawa ito.
 2. Sa tabi ng iyong email address, hanapin ang I-edit I-edit. Kung naroon ang opsyong ito, maaari mong palitan ang email address mo.
  • Kung nagtatapos ang email address ng iyong account sa @gmail.com, kadalasan ay hindi mo ito mapapalitan.
  • Kung gumagamit ka ng Google Account sa pamamagitan ng iyong trabaho, paaralan, o iba pang pangkat, humingi ng tulong sa administrator mo.

Hakbang 2: Palitan ito

 1. Sa tabi ng iyong email address, piliin ang I-edit I-edit.
 2. Ilagay ang bagong email address para sa iyong account. Pumili ng email address na hindi pa nagagamit ng ibang Google Account.
 3. Sundin ang mga tagubilin.
 4. Kung ipapaalam namin sa iyong may ipinadalang email sa pag-verify:
  • Sa email address na kakalagay mo pa lang, tingnan ang email na galing sa Google. Sundin ang mga tagubilin. Kung hindi mo natanggap ang email, sumubok ng mga paraan upang ayusin ang problema.
  • Makakatanggap ka rin ng email mula sa Google sa iyong lumang email address. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang pagkilos dito.
Tumanggap ng tulong sa pagpapalit ng iyong email address

Kaugnay na artikulo