Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Baguhin ang iyong username

Kapag gumawa ka ng iyong Google Account, ang iyong username ay ang buong email address na ginamit mo upang gawin ang iyong account. Ang ibig sabihin nito, kailangan mong baguhin o i-delete ang emaill address na naka-link sa iyong account kung gusto mong baguhin ang iyong username.

Kung gumagamit ka ng Gmail

Kung ginagamit mo ang Gmail sa iyong Google Account, kasalukuyang hindi posibleng baguhin ang iyong username sa Gmail pagkatapos mong magparehistro. Gayunpaman, maaari mong tanggalin ang Gmail mula sa iyong account at gumamit ng ibang address na hindi Gmail para sa iyong Google Account. Maaari ka ring gumawa ng isa pang Google Account na may ibang username sa Gmail.

Kung gumagamit ka ng iba pang serbisyo ng email

Kung hindi mo ginagamit ang Gmail sa iyong Google Account, maaari mong baguhin ang iyong username sa account sa isa pang email address anumang oras.

Baguhin ang mga email address sa iyong account

Kung hindi ka gumagamit ng Gmail sa iyong Google Account, sundin ang mga hakbang na ito upang baguhin ang email address sa iyong account:

  1. Mag-sign in sa Aking Account.
  2. Sa seksyong "Personal na impormasyon at privacy," piliin ang Iyong personal na impormasyon.
  3. I-click ang Email pagkatapos ay Email ng Google account
  4. Ilagay ang iyong bagong email address.
  5. Piliin ang I-save.

Kapag nai-save mo na ang pagbabago, makatatanggap ka dapat ng isang mensahe sa email address na idinagdag mo sa iyong account. Upang makumpleto ang pagbabago, i-click ang link ng pag-verify sa mensaheng ito. Makatatanggap ka dapat ng mensahe sa iyong lumang email address, na nagkukumpirma sa pagbabago.

Kung hindi mo natatanggap ang mga email na ito at tiningnan mo na ang iyong spam folder, humiling ng bagong email.

Mga kinakailangan ng email ng account
  • Kung nagdaragdag ka ng isang address sa Gmail sa iyong Google Account, kinakailangang bago ito at hindi maaaring mai-ugnay sa anumang iba pang Google Account.
  • Kung nagdaragdag ka ng isang email address sa iyong Google Account bilang pangunahing email address na dating isang kahaliling email address, kakailanganin mong tiyaking muna na ito ay na-delete mula sa iyong account.
  • Ang pipiliin mong username ng account ay dapat na aktibo at wastong email address na naa-access mo.