Thiết lập Xác minh 2 bước

Xác minh 2 bước thêm lớp bảo mật bổ sung vào tài khoản của bạn bằng cách yêu cầu bạn đăng nhập bằng thông tin bạn biết (mật khẩu của bạn) và thông tin bạn có (mã được gửi tới điện thoại của bạn).

Thiết lập Xác minh 2 bước

  1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
  2. Trong phần "Đăng nhập và bảo mật", chọn Đăng nhập vào Google.
  3. Chọn Xác minh 2 bước. Bạn sẽ được đưa tới trang cài đặt Xác minh 2 bước.
  4. Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy hướng dẫn từng bước trợ giúp bạn trong quá trình thiết lập.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được đưa đến trang cài đặt Xác minh 2 bước một lần nữa. Hãy nhớ xem lại cài đặt của bạn đồng thời thêm số điện thoại dự phòng. Vào lần đăng nhập tiếp theo, bạn sẽ nhận được SMS kèm theo mã xác minh.

Lưu ý: Bạn cũng có tùy chọn sử dụng Khóa bảo mật cho Xác minh 2 bước.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?