Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

We've gotten reports about some users being signed out of their accounts unexpectedly. We're investigating, but not to worry: there is no indication that this is connected to any phishing or account security threats. Please try to sign-in again at accounts.google.com and if you cannot remember your password, please use this link to recover your password. If you use 2-Step Verification, there may have been a delay in receiving your SMS code. Please try again or use backup codes.

Ενεργοποίηση επαλήθευσης σε 2 βήματα

Με την ενεργοποίηση της επαλήθευσης σε 2 βήματα (επίσης γνωστή και ως έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων), προσθέτετε ένα επιπλέον πεδίο ασφάλειας στο λογαριασμό σας. Μπορείτε να συνδεθείτε με κάποιο στοιχείο που γνωρίζετε (τον κωδικό πρόσβασής σας) και κάποιο στοιχείο που έχετε στη διάθεσή σας (έναν κωδικό που έχει σταλεί στο τηλέφωνό σας).

Ρύθμιση της επαλήθευσης σε 2 βήματα

  1. Μεταβείτε στη σελίδα της επαλήθευσης σε 2 βήματα. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
  2. Επιλέξτε Έναρξη.
  3. Ακολουθήστε τη διαδικασία ρύθμισης βήμα προς βήμα.

Μόλις τελειώσετε, θα μεταφερθείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της επαλήθευσης σε 2 βήματα. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας και προσθέστε εφεδρικούς αριθμούς τηλεφώνου. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε, θα λάβετε ένα SMS με έναν κωδικό επαλήθευσης. Έχετε επίσης την επιλογή να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί ασφαλείας για την επαλήθευση σε 2 βήματα.

Σημείωση: Για να διασφαλίσετε ότι θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο μέλλον, προσθέστε και μια επιλογή ανάκτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.