Åtgärda vanliga problem med tvåstegsverifiering

Borttappad eller stulen telefon

Vi rekommenderar att du Det finns flera sätt att få åtkomst till kontot igen, beroende på omständigheterna. Använda reservalternativ
Om du har förlorat åtkomsten till den telefon du brukar använda kan du verifiera din identitet med
 • en annan telefon där du är inloggad på Google-kontot
 • ett annat telefonnummer du har lagt till i avsnittet Tvåstegsverifiering i Google-kontot
 • en reservkod som du har sparat vid ett tidigare tillfälle
 • en säkerhetsnyckel du har lagt till i avsnittet Tvåstegsverifiering i Google-kontot.
Logga in från en betrodd enhet
Om du tidigare har loggat in från en enhet och markerat kryssrutan vid Fråga inte igen på den här datorn kan det hända att du kan logga in från den enheten utan ett andra verifieringssteg. Du kan hantera verifieringsmetoderna när du har loggat in på Google-kontot.
Skaffa en ny telefon från operatören
Om du tappar bort telefonen kan du be operatören att överföra telefonnumret till en ny telefon eller ett nytt SIM-kort.
Återställa kontot
Om du inte kan logga in på kontot följer du stegen för att återställa kontot. Läs kontoåterställningstipsen om du inte vet hur du ska göra.

Min säkerhetsnyckel är borta eller har blivit stulen

Välj rätt steg för att få åtkomst till kontot igen utifrån om du har konfigurerat ett annat andra steg, till exempel:
 • verifieringskoder
 • Meddelanden från Google
 • Reservkoder.
 • En alternativ säkerhetsnyckel som har lagts till i kontot.
 • en registrerad dator som du har valt att inte bli tillfrågad om en verifieringskod på.
Obs! Om du har lagt till Avancerat skydd i kontot måste du använda en reservnyckel. Om du inte har en reservnyckel följer du stegen för att återställa kontot.

Om du har lagt till ett andra steg

 1. Logga in på Google-kontot med ditt lösenord och det andra steget.
 2. Ta bort den borttappade nyckeln från kontot enligt anvisningarna.
 3. Skaffa en ny säkerhetsnyckel. Det kan vara bra att skaffa en extranyckel som du kan förvara på ett säkert ställe.
 4. Lägg till den nya nyckeln i kontot.

Om du inte har angett ett andra steg eller glömt bort ditt lösenord

Obs! Med tvåstegsverifiering krävs ett extra steg för att bevisa att du äger kontot. På grund av det här extra säkerhetssteget kan det ta 3–5 arbetsdagar för Google att verifiera din identitet.

Följ stegen för att återställa kontot. Vi kontrollerar att det är ditt konto genom att ställa några frågor.

Följ dessa tips för att svara så gott du kan.

Du kan bli ombedd att:

 1. Ange en e-postadress eller ett telefonnummer som vi kan nå dig på.
 2. Ange en kod som skickas till din e-postadress eller ditt telefonnummer. Den här koden verifierar att du har åtkomst till e-postadressen eller telefonnumret du angivit.

Använda en säkerhetsnyckel som andra steg

Om du aktiverar tvåstegsverifiering och loggar in på en telefon kan du få meddelanden från Google. Om du vill göra det obligatoriskt att använda en säkerhetsnyckel som andra steg registrerar du dig för Avancerat skydd.

Återkalla borttappade reservkoder

Om du har tappat bort reservkoderna kan du återkalla dem och få nya.
 1. Öppna avsnittet Tvåstegsverifiering i Google-kontot.
 2. Välj Visa koder.
 3. Välj Få nya koder.

Du fick ingen verifieringskod

 • Du kan ha fått ett meddelande från Google i stället. Läs mer om varför vi rekommenderar meddelanden från Google i stället för verifieringskoder via sms.
 • Om vi upptäcker något ovanligt med hur du loggar in, till exempel din plats, kanske du inte kan få en verifieringskod via sms.
 • Om ett sms med en verifieringskod har skickats till telefonen kontrollerar du att abonnemanget och den mobila enheten har stöd för sms.
  • Huruvida alternativet är tillgängligt och hur lång tid det tar beror på plats och operatör.
 • Kontrollera att du har en bra internetanslutning när du försöker hämta koderna.
 • Om du får ett röstsamtal med en verifieringskod till telefonen får du ett röstmeddelande om
  • du inte kan ta samtalet
  • internetanslutningen inte är tillräckligt bra.
Tips! Om du har fått flera verifieringskoder är det bara den senaste som fungerar.

Mina koder i Google Authenticator fungerar inte

Det kan bero på att tiden i Google Authenticator-appen inte synkroniseras korrekt.

Så här ställer du in rätt tid:

 1. Öppna huvudmenyn i Google Authenticator-appen på Android-enheten.

 2. Tryck på Mer Mer följt av Inställningar följt av Tidskorrigering för koder följt av Synkronisera nu.

På nästa skärm visas en bekräftelse om att tiden i appen har synkroniserats. Du bör nu kunna logga in. Synkroniseringen påverkar bara tidsinställningen internt i Google Authenticator-appen. Enhetsinställningarna för datum och tid påverkas inte.

En app fungerar inte efter att du har aktiverat tvåstegsverifiering

När du aktiverar tvåstegsverifiering kan du behöva logga in i vissa appar igen.

Tips! Om du inte kan logga in i en app efter att du har lagt till tvåstegsverifiering kan du behöva använda ett applösenord.

Därför bör du inte ta emot verifieringskoder med hjälp av Google Voice

Om du tar emot verifieringskoder med hjälp av Google Voice riskerar du att bli utelåst från kontot.

Om du till exempel loggar ut från Google Voice-appen kan du behöva en verifieringskod för att logga in igen, men eftersom koden då skickas till Google Voice kan du inte ta emot den.

Jobb-, skol- och andra organisationskonton

Om du inte kan logga in på ett konto med tvåstegsverifiering som du använder via jobbet, skolan eller någon annan grupp kan du

Du kan inte logga in med hjälp av ett andra steg

Använd en enhet som du har markerat som betrodd och fortsätt till kontoåterställning.

Jag kan inte logga in på min reservtelefon via sms

Detta kan inträffa om något är annorlunda med hur du loggar in, t.ex. om du befinner dig på en annan plats än vanligt. Du kan behöva använda den primära telefonen eller en annan betrodd enhet för att logga in på reservtelefonen.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
70975
false
false