Vanliga problem med tvåstegsverifiering

Min mobil är borta eller har blivit stulen

Om din mobil är borta eller har blivit stulen rekommenderar vi att du återkallar applösenorden och ändrar lösenordet för Google-kontot. På så sätt förhindrar du att andra kommer åt ditt Google-konto från mobilen.

Det finns flera sätt att få tillbaka åtkomsten till kontot, beroende på omständigheterna.

Säkerhetskopiering
Om du har förlorat din vanliga mobil kan du välja att koderna ska skickas till en reservmobil. Du kan dessutom logga in med hjälp av en av dina reservkoder.
Logga in från en säker dator
Om du tidigare har loggat in från en dator och markerat att dina uppgifter ska sparas kan det hända att du kan logga in från datorn utan en verifieringskod. När du är inloggad på kontot kan du inaktivera tvåstegsverifiering tills du får nya verifieringskoder.
Skaffa en ny mobil från din operatör

Om du har blivit av med mobilen kanske det går att köpa en ny med samma telefonnummer av operatören eller köpa ett nytt SIM-kort.

Fyll i vårt kontoåterställningsformulär

Vi rekommenderar att du endast använder det här alternativet om du inte kommer åt ditt konto på något annat sätt. Den här metoden kan ta flera dagar och kräver oftast en större ansträngning än andra återställningsalternativ.

 1. Logga in på ditt konto med ditt användarnamn och lösenord.
 2. På bekräftelsesidan för verifieringskoden klickar du på Fler alternativ.
 3. Klicka på Få hjälp följt av Be Google om hjälp.
 4. Du måste sedan fylla i ett kontoåterställningsformulär och bekräfta att du har behörig åtkomst till kontot. Ta dig tid att besvara varje fråga så gott du kan. Formuläret har utformats så att ingen annan än du ska kunna få åtkomst till ditt konto. Eftersom Google inte samlar in särskilt mycket information när du registrerar dig för ett konto får du besvara frågor om när kontot skapades, vilka av Googles tjänster du använder och vilka personer du regelbundet skickar e-post till (om du använder Gmail). Det är så vi kontrollerar att du har behörighet att öppna kontot.

Min säkerhetsnyckel är borta eller har blivit stulen

Om du har blivit av med säkerhetsnyckeln kan du logga in på kontot och skydda det genom att följa de här stegen. Välj rätt steg utifrån om du har lagt till ett andra steg, till exempel:

 • Verifieringskoder
 • Meddelanden från Google
 • Reservkoder
 • En annan säkerhetsnyckel som har lagts till i kontot
 • En registrerad dator som du tidigare har valt att inte bli tillfrågad om verifieringskod på
Om du har lagt till ett andra steg
 1. Logga in på Google-kontot med ditt lösenord och det andra steget.
 2. Ta bort den borttappade nyckeln från kontot enligt anvisningarna.
 3. Skaffa en ny säkerhetsnyckel. Det kan vara bra att skaffa en extranyckel som du kan förvara på ett säkert ställe.
 4. Lägg till den nya nyckeln i kontot.
Om du inte har angett ett andra steg eller glömt bort ditt lösenord

Obs! Med tvåstegsverifiering krävs ett extra steg som bevis på att du äger ett konto. På grund av det här extra säkerhetssteget kan det ta 3–5 arbetsdagar för Google att kontrollera att det är du som försöker logga in.

 1. Följ stegen för att återställa kontot. Vi kontrollerar att det är ditt konto genom att ställa några frågor.
 2. Du kan bli ombedd att:
  • Ange en e-postadress eller ett telefonnummer som vi kan nå dig på.
  • Ange en kod som skickas till din e-postadress eller ditt telefonnummer. Den här koden verifierar att du har åtkomst till e-postadressen eller telefonnumret du angivit.

Jobb-, skol- och andra organisationskonton

Om du använder ett konto som du har fått via jobbet, skolan eller en annan grupp (om din e-postadress till exempel är dittanvändarnamn@domän.com) kan du välja mellan två alternativ:
Säkerhetskopiering
Om du har förlorat din vanliga mobil kan du välja att koderna ska skickas till en reservmobil. Du kan dessutom logga in med hjälp av en av dina reservkoder.
Kontakta administratören
Administratören kan inaktivera tvåstegsverifiering för ditt konto så att du kan logga in utan kod.

Därför bör du inte ta emot verifieringskoder med hjälp av Google Voice

Om du tar emot verifieringskoder med hjälp av Google Voice är det lätt hänt att det uppstår en situation där du låser ut dig själv från ditt konto.

Om du till exempel loggas ut från appen Google Voice kan det hända att du behöver en verifieringskod för att logga in igen. Du kommer emellertid inte att kunna ta emot verifieringskoden eftersom den skickas till Google Voice, som du inte har åtkomst till.

Länken för att konfigurera tvåstegsverifiering visas inte

Om ingen länk visas och du har ett konto som du har fått via jobbet, skolan eller en annan grupp kanske du behöver konfigurera tvåstegsverifiering via en särskild webbadress. Det är också möjligt att det inte har konfigurerats inom organisationen än. Fråga domänadministratören om du är osäker.

Mer om Google Authenticator

Läs mer om det öppna källkodsprojektet Google Authenticator.

Jag aktiverade tvåstegsverifiering och en app på min mobil eller dator har slutat fungera

När du aktiverar tvåstegsverifiering kanske appar som kräver åtkomst till ditt Google-konto slutar fungera tills du anger ett applösenord i stället för ditt vanliga lösenord.

Det här är några vanliga appar och enheter som kräver ett applösenord:

 • gamla versioner av e-postprogram som Outlook, Apple Mail och Thunderbird
 • e-postappen som medföljer mobilen (men som inte är från Google)
 • vissa chatt-, kontakt- och YouTube-klienter.

Obs! Om du har en iPhone/iPad eller en Mac-dator med det senaste operativsystemet kan du inte länge använda tvåstegsverifiering med applösenord.

Du behöver inte lägga applösenordet på minnet eftersom applösenord bara används vid ett tillfälle. Du kan generera nya app-lösenord när det behövs, även för enheter och appar som du redan har godkänt.

Applösenorden fungerar inte

Om du har kontrollerat att du har angett applösenordet korrekt och det ändå inte fungerar testar du att besöka https://g.co/allowaccess i webbläsaren på enheten. Ange användarnamn och lösenord och skriv sedan bokstäverna som visas på skärmen. Öppna sedan appen som du försökte använda igen och ange applösenordet.

Jag har tappat bort mina återställningskoder och vill återkalla dem

Om du tappar bort utskriften med reservkoderna kan du återkalla dem på inställningssidan. Klicka på Visa koder och sedan på Skapa nya koder. Dina gamla återställningskoder blir då ogiltiga och nya koder genereras.

Jag fick ingen verifieringskod via sms eller röstsamtal

Om du väljer att ta emot koder via sms kontrollerar du att abonnemanget och den mobila enheten har stöd för sms. Beroende på var du bor och vilken operatör du använder kan det ta olika lång tid innan ett sms kommer fram och tillgängligheten kan variera. Kontrollera att mottagningen är tillräckligt bra när du försöker ta emot koderna.

Om du väljer att få koder via röstsamtal ska du tänka på att verifieringskoden lämnas i ett röstmeddelande på mobilen om du inte svarar.

Om du har en smartphone rekommenderar vi att du använder appen Google Authenticator.

Du kan även växla mellan att ta emot koder via sms och röstsamtal. Ibland är det säkrare att skicka koder via en av tjänsterna än den andra.

Obs! Om du har fått flera verifieringskoder är det bara den senaste som fungerar. Om du har bett om flera verifieringskoder bör du vara medveten om att det tar ett tag innan du får den senaste koden.

Mina koder för Google Authenticator fungerar inte (Android)

Det kan bero på att tiden i appen Google Authenticator inte synkroniseras korrekt.

Så här försäkrar du dig om att klockan i appen går rätt:

 1. Öppna huvudmenyn i appen Google Authenticator.
 2. Tryck på Mer Merföljt av Inställningar.
 3. Tryck på Tidskorrigering för koder.
 4. Tryck på Synkronisera nu.

På nästa skärm visas en bekräftelse på att tidsinställningen har synkroniserats. Du bör nu kunna logga in med dina verifieringskoder. Synkroniseringen påverkar bara tidsinställningen internt i appen Google Authenticator. Enhetsinställningarna för datum och tid påverkas inte.