Bežné problémy s dvojstupňovým overením

Môj telefón sa stratil alebo mi ho niekto ukradol

Ak sa váš telefón stratil alebo vám ho niekto ukradol, dôrazne vám odporúčame odvolať heslá aplikácie a zmeniť heslo účtu Google. Pomôžete tak zabrániť, aby z vášho telefónu pristupovali do vášho účtu Google iní ľudia.

Prístup do účtu môžete v závislosti od okolností opäť získať niekoľkými spôsobmi.

Použitie záložných možností
Ak nemáte prístup do svojho primárneho telefónu, môžete si nechať zaslať kódy na záložné telefóny. Okrem toho sa môžete prihlásiť pomocou jedného z vytlačených záložných kódov.
Prihlásenie z dôveryhodného počítača
Ak ste sa predtým prihlásili z počítača a začiarkli ste možnosť, že si vás má počítač zapamätať, možno sa budete môcť v  počítači prihlásiť aj bez overovacieho kódu. Po prihlásení do účtu môžete vypnúť dvojstupňové overenie dovtedy, kým nebudete mať možnosť získať overovacie kódy.
Získanie nového telefónu od operátora

Ak ste stratili svoj telefón, pravdepodobne si môžete od operátora kúpiť nový telefón s rovnakým číslom alebo zakúpiť novú SIM kartu.

Vyplnenie formulára na obnovenie účtu

Túto možnosť odporúčame použiť len v prípade, že nemôžete získať prístup do účtu iným spôsobom. Tento proces môže trvať až niekoľko dní a obvykle býva náročnejší ako iné možnosti obnovenia účtu.

 1. Prihláste sa do účtu pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla.
 2. Na stránke výzvy na zadanie overovacieho kódu kliknite na položku Ďalšie možnosti.
 3. Kliknite na položky Získať pomoc a potom Požiadať o pomoc Google.
 4. Bude potrebné vyplniť formulár na obnovenie účtu a overiť tak oprávnenie na prístup k účtu. Na každú z otázok si vyhraďte dostatok času, aby ste na ňu odpovedali čo najlepšie. Formulár bol navrhnutý tak, aby zaručoval, že prístup k vášmu účtu nezíska nikto okrem vás. Google o vás pri registrácii účtu veľa informácií nezhromažďuje. Preto vám teraz položíme otázky, napríklad kedy ste účet vytvorili, ktoré služby Googlu používate alebo s kým si často píšete (ak používate Gmail). Týmto spôsobom sa chceme uistiť, že máte autorizáciu na prístup do účtu.

Môj bezpečnostný kľúč sa stratil alebo mi ho niekto ukradol

Ak bezpečnostný kľúč stratíte, môžete postupovať podľa týchto pokynov na obnovenie prístupu do účtu a zaistenie jeho ochrany. Vyberte si vhodné pokyny podľa toho, či ste si nastavili ďalší druhý stupeň, ako napríklad:

 • overovacie kódy;
 • výzvy od Googlu;
 • záložné kódy;
 • iný bezpečnostný kľúč, ktorý ste si pridali do účtu;
 • registrovaný počítač, v ktorom ste predtým vybrali možnosť nevyžadovať overovací kód.
Ak používate iný druhý stupeň
 1. Prihláste sa do účtu Google pomocou hesla a iného druhého stupňa.
 2. Postupujte podľa pokynov a odstráňte z účtu stratený kľúč.
 3. Získajte nový bezpečnostný kľúč. Zvážte zakúpenie ďalšieho kľúča, ktorý uložíte na bezpečnom mieste.
 4. Pridajte si nový kľúč do účtu.
Ak nepoužívate iný druhý stupeň alebo ste zabudli heslo

Poznámka: Dvojstupňové overenie vyžaduje ďalší stupeň na potvrdenie, či účet vlastníte. Vzhľadom na toto zvýšené zabezpečenie môže trvať 3 až 5 pracovných dní, kým sa Google uistí, že sa pokúšate prihlásiť vy.

 1. Obnovte svoj účet podľa uvedených krokov. Budete musieť zodpovedať niekoľko otázok, na základe ktorých overíme, že účet je váš.
  • Odpovedzte čo najpresnejšie. Pomôžu vám tieto tipy.
 2. Môže sa zobraziť výzva:
  • na zadanie e‑mailovej adresy alebo telefónneho čísla, na ktorom je vás možné kontaktovať;
  • na zadanie kódu odoslaného na vašu e‑mailovú adresu alebo telefónne číslo. Tento kód slúži na kontrolu, či máte prístup k danej e‑mailovej adrese alebo telefónnemu číslu.

Účty zriadené zamestnávateľom, školou alebo inou organizáciou

Ak používate účet zriadený prostredníctvom zamestnávateľa, školy alebo inej skupiny (napríklad máte e-mailovú adresu vašepoužívateľskémeno@doména.com), máte dve možnosti:
Použitie záložných možností
Ak nemáte prístup do svojho primárneho telefónu, môžete si nechať zaslať kódy na záložné telefóny. Okrem toho sa môžete prihlásiť pomocou jedného zo záložných kódov na vytlačenie.
Kontaktovanie správcu
Správca môže vypnúť dvojstupňové overenie pre váš účet, aby ste sa mohli prihlásiť bez kódu.

Prečo by ste nemali prijímať overovacie kódy pomocou služby Google Voice

Ak na prijímanie overovacích kódov používate službu Google Voice, môžete sa dostať do situácie, že si zablokujete prístup k svojmu účtu.

Ak ste napríklad z aplikácie Google Voice odhlásený/-á, môže sa stať, že na návrat do aplikácie budete potrebovať verifikačný kód. Tento overovací kód však nebudete môcť získať, pretože bude odoslaný do služby Google Voice, kam v tomto prípade nemáte prístup.

Odkaz na nastavenie dvojstupňového overenia sa nezobrazuje

Ak sa odkaz nezobrazuje a používate účet zriadený prostredníctvom zamestnávateľa, školy či inej skupiny, k nastaveniu dvojstupňového overenia máte možno prístup pomocou špeciálnej webovej adresy. Tiež je možné, že vaša organizácia ho zatiaľ nenastavila. Kontaktujte preto správcu domény a spýtajte sa na to.

Ďalšie informácie o aplikácii Google Authenticator

Prečítajte si ďalšie informácie o projekte Google Authenticator s otvoreným zdrojom.

Po zapnutí dvojstupňového overenia prestala aplikácia v mojom telefóne alebo počítači fungovať

Po zapnutí dvojstupňového overenia prestanú fungovať všetky aplikácie, ktoré vyžadujú prístup do vášho účtu Google. Fungovať začnú až vtedy, keď namiesto štandardného hesla zadáte heslo aplikácie.

Medzi bežné aplikácie a zariadenia, ktoré vyžadujú heslo aplikácie, patria napríklad:

 • staršie verzie e-mailových klientov, ako je napríklad Outlook, Apple Mail a Thunderbird;
 • poštová aplikácia dodávaná spolu s vaším telefónom (ktorej výrobcom nie je spoločnosť Google);
 • niektoré četovacie klienty, klienty pre kontakty alebo klienty YouTube.

Poznámka: Ak na zariadení iPhone/iPad alebo počítači Mac používate najnovší operačný systém, na použitie dvojstupňového overenia už nebudete potrebovať heslá aplikácií.

Heslá aplikácií si nemusíte pamätať, pretože každé heslo aplikácie sa používa iba raz. Ak sa vám zobrazí výzva na zadanie hesla, môžete si kedykoľvek vygenerovať nové heslo aplikácie, a to dokonca aj pre zariadenie alebo aplikáciu, ktorú ste už autorizovali v minulosti.

Heslá aplikácií nefungujú

Ak ste opätovne skontrolovali, že ste heslo aplikácie zadali správne, ale stále nefunguje, prejdite v prehliadači svojho zariadenia na adresu https://g.co/allowaccess. Zadajte svoje používateľské meno a heslo. Následne zadajte písmená na obrazovke. Potom prejdite späť na aplikáciu, ku ktorej sa pokúšate získať prístup, a zadajte heslo aplikácie.

Stratil(a) som záložné kódy a chcem ich odvolať

Ak stratíte výtlačok so záložnými kódmi, môžete ich odvolať na stránke nastavení. Kliknite na položku Zobraziť kódy a potom na možnosť Vygenerovať nové kódy. Predchádzajúca súprava záložných kódov sa tým stane neplatnou a vygeneruje sa nová.

Nedostal(a) som overovací kód prostredníctvom textovej správy ani telefonického hovoru

Ak ste sa rozhodli prijímať kódy prostredníctvom textových správ, uistite sa, že váš plán služieb a mobilné zariadenie podporujú doručovanie textových správ Rýchlosť doručenia a dostupnosť sa môžu líšiť v závislosti od polohy a poskytovateľa služieb. Pred prijímaním kódov sa tiež uistite, že máte dostatočne silný signál mobilnej siete.

Ak ste sa rozhodli prijímať kódy prostredníctvom hlasového hovoru a nebudete môcť tento hovor prijať, zanecháme v hlasovej schránke vášho telefónu správu s overovacím kódom.

Ak používate smartfón, odporúčame vám použiť aplikáciu Google Authenticator.

Môžete tiež prepínať medzi prijímaním kódov prostredníctvom textových správ alebo prostredníctvom hlasových hovorov. Niekedy je totiž doručovanie cez jednu službu spoľahlivejšie ako cez druhú.

Poznámka: Ak ste dostali viacero overovacích kódov, fungovať bude iba ten, ktorý ste prijali ako posledný. Ak ste požiadali o viacero overovacích kódov, pamätajte na to, že môže istý čas trvať, kým dostanete ten posledný.

Moje kódy pre aplikáciu Google Authenticator nefungujú (Android)

Príčinou môže byť nesprávne zosynchronizovaný čas vo vašej aplikácii Google Authenticator.

Nasledovným spôsobom sa uistite, že máte správny čas:

 1. Prejdite do hlavnej ponuky aplikácie Google Authenticator.
 2. Klepnite na položky Viac Viaca potom Nastavenia.
 3. Kliknite na položku Úprava času pre generovanie kódov.
 4. Klepnite na možnosť Synchronizovať.

Aplikácia na ďalšej obrazovke potvrdí, že čas bol zosynchronizovaný. Teraz by opäť malo byť možné prihlásiť sa pomocou overovacích kódov. Synchronizácia ovplyvní len interný čas vašej aplikácie Google Authenticator a nezmení nastavenia času a dátumu vo vašom zariadení.