Αλλαγή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κωδικού πρόσβασης εργασίας, σχολείου ή άλλου οργανισμού

Εάν περιηγείστε στον Λογαριασμό σας Google, μπορεί να διαπιστώσετε ότι ορισμένες επιλογές εμφανίζονται διαφορετικές σε έναν λογαριασμό που έχει μετατραπεί σε λογαριασμό εργασίας, σχολείου ή άλλο ομαδικό λογαριασμό, σε σχέση με έναν βασικό Λογαριασμό Google. Οι διαφορές στις ρυθμίσεις εξηγούνται παρακάτω. 

Επιλογές ανάκτησης κωδικού πρόσβασης

Δεν μπορείτε να ορίσετε επιλογές ανάκτησης για τον λογαριασμό σας σε αυτήν τη σελίδα, επειδή ο διαχειριστής τομέα έχει απαγορεύσει τις αλλαγές στους κωδικούς πρόσβασης. Αυτό συμβαίνει γενικά όταν οι λογαριασμοί G Suite τελούν υπό τη διαχείριση της εργασίας, του σχολείου ή κάποιας άλλης ομάδας σας. Εάν θέλετε να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν λογαριασμό εργασίας, σχολείου ή άλλης ομάδας. Αυτό συμβαίνει, επειδή η διαχείριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτελείται από κάποιον διαχειριστή. Επομένως, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή σας εάν θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση παράδοσης.

Μπορεί επίσης να δείτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ενότητα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή username@my-domain.com.test-google-a.com, κάτω από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού εργασίας, σχολείου ή άλλης ομάδας σας. Πρόκειται για μια προσωρινή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.