Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Canviar la contrasenya o l'adreça electrònica de Google Apps

Si navegueu per la pàgina El meu compte, és possible que detecteu que algunes opcions d'un compte de Google Apps convertit són diferents de les d'un compte de Google estàndard. Les diferències de configuració s'expliquen a continuació.

Opcions de recuperació de la contrasenya

No podeu configurar opcions de recuperació per al compte de Google Apps perquè l'administrador del domini ha restringit els canvis de contrasenya. Normalment, això passa quan els comptes de Google Apps estan gestionats per una empresa, per una organització o per una escola. Si voleu recuperar la vostra contrasenya, contacteu amb l'administrador.

Adreces electròniques

Al compte de Google Apps no teniu l'opció d'editar les adreces electròniques. La causa és que l'administrador gestiona la vostra adreça, de manera que haureu de contactar-hi si voleu canviar l'adreça d'enviament.

Pot ser que a la llista Adreces electròniques veieu un correu electrònic amb el format nomusuari@elmeudomini.com.test-google-a.com a sota de l'adreça electrònica de Google Apps. Es tracta d'una adreça electrònica temporal, de la qual no us heu de preocupar.