Skjema for kontogjenoppretting

Hvis du blir låst ute av kontoen din, og ingen av gjenopprettingsalternativene fungerer, er siste mulighet å gå til siden for passordhjelp og fylle ut skjemaet for kontogjenoppretting Skriv inn brukernavnet, bokstavene i det forvrengte bildet, og klikk på koblingen nederst på den følgende siden for å bekrefte identiteten din og åpne skjemaet.

Ta deg tid til å fylle ut hver del av skjemaet etter beste evne. Det er utformet for å sikre at ingen andre enn du skal få tilgang til kontoen din.

Ettersom Google ikke samler inn mye informasjon om deg når du oppretter kontoen, stiller vi deg spørsmål som når du opprettet kontoen, hvilke Google-tjenester du bruker og hvem du regelmessig sender e-post til (hvis du bruker Gmail).

Hvis du fyller ut skjemaet for kontogjenoppretting og ikke lykkes på første forsøk, kan du prøve på nytt (enkelte brukere kan også se en kobling for ekstra passordhjelp). Du må vente til du mottar et svar fra oss før du sender inn en ny rapport. Viktig: Prøv å oppgi så mye informasjon som mulig i hvert forsøk. Hver innsending blir vurdert uavhengig av de andre.

Hvis du ikke klarer å gjenopprette tilgang til kontoen din ved hjelp av gjenopprettingsskjemaet, kan du opprette en ny konto. Gmail-brukernavn kan ikke brukes på nytt, så hvis du brukte Gmail, må du velge et nytt brukernavn.

Hvorfor er det så vanskelig å gjenopprette en Google-konto?

Hos Google tar vi personvernet og sikkerheten din svært alvorlig, og vi gjenoppretter bare kontoer når vi er sikre på at de gjenopprettes for eieren av kontoen. Google innhenter få opplysninger om deg ved registrering – derfor har vi ikke mange metoder for å bekrefte at du faktisk eier kontoen. For å sikre at du kan få tilgang til kontoen din hvis du stenges ute, bør du holde gjenopprettingsalternativene dine oppdaterte så du kan bruke disse på siden for passordhjelp.