Thiết lập địa chỉ email hoặc số điện thoại khôi phục

Mất quyền truy cập vào email, tài liệu và ảnh có thể khiến bạn rất khó chịu. Để đảm bảo bạn có thể truy cập lại vào tài khoản của mình nhanh chóng, dễ dàng và an toàn trong tương lai, hãy thêm tùy chọn khôi phục mật khẩu.

Bạn không cần phải cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại khôi phục. Tuy nhiên, có địa chỉ email hoặc số điện thoại khôi phục sẽ giúp bạn lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình một cách dễ dàng hơn nếu bạn quên mật khẩu hoặc bị khóa.

Nếu đã mất quyền truy cập vào tài khoản của mình, bạn có thể lấy lại quyền truy cập thông qua biểu mẫu khôi phục tài khoản của chúng tôi.

Số điện thoại khôi phục

Thêm hoặc chỉnh sửa số điện thoại khôi phục
 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn. 
 3. Chọn Số điện thoại. 
 4. Nếu thêm số điện thoại, hãy chọn Thêm số điện thoại khôi phục.
  Hoặc, nếu chỉnh sửa số điện thoại, hãy chọn chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
Lưu ý: Bạn phải sử dụng điện thoại di động có bật chức năng nhắn tin văn bản.
Những cách chúng tôi sẽ sử dụng số điện thoại di động của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng số điện thoại khôi phục của bạn để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản của bạn. Dưới đây là một số cách chúng tôi sẽ sử dụng:

 • Để thử thách mọi người nếu họ cố truy cập tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn
 • Để gửi cho bạn mã xác minh sao cho bạn có thể truy cập tài khoản của mình nếu bạn từng mất quyền truy cập
 • Để cung cấp cho bạn một cách thay thế nhằm xác minh rằng bạn sở hữu tài khoản
 • Để cảnh báo bạn về những mối đe dọa có thể đối với tính bảo mật của tài khoản (ví dụ: khi mật khẩu của bạn bị thay đổi)
Những cách chúng tôi sẽ không sử dụng số điện thoại di động của bạn

Trừ khi bạn đưa ra yêu cầu cụ thể hoặc cung cấp số điện thoại di động của mình cho chúng tôi theo cách khác, chúng tôi sẽ không sử dụng số điện thoại di động của bạn cho bất kỳ việc gì ngoài việc bảo vệ tài khoản của bạn. Trừ khi bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ không bao giờ:

 • Bán số điện thoại của bạn cho các công ty hoặc tổ chức khác
 • Gọi cho bạn nhằm mục đích tiếp thị
 • Công bố số điện thoại của bạn trực tuyến
Vì sao điện thoại di động lại an toàn hơn

Điện thoại di động là phương thức xác minh an toàn hơn địa chỉ email khôi phục hoặc câu hỏi bảo mật vì, không giống hai phương thức trên, bạn sở hữu thực tế điện thoại di động của mình.

Email khôi phục

Thêm hoặc chỉnh sửa email khôi phục
 1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn. 
 3. Chọn Email. 
 4. Bên cạnh Email khôi phục, chọn Chỉnh sửa.
 5. Thêm địa chỉ email khôi phục của bạn.
 6. Chọn Xong.
Nên sử dụng email nào

Địa chỉ khôi phục của bạn nên là địa chỉ email mà bạn sử dụng thường xuyên.

Nếu bạn sử dụng Gmail, bạn có thể đã thêm địa chỉ email khôi phục vào tài khoản của mình khi bạn đăng ký lần đầu.

Nếu bạn không sử dụng Gmail, địa chỉ khôi phục mật khẩu của bạn chính là địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản của mình (ví dụ: myusername@yahoo.com).

Những cách chúng tôi sẽ sử dụng email của bạn
Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email khôi phục để liên lạc với bạn trong các trường hợp sau:
 • Chúng tôi cần xác nhận tên người dùng của bạn sau khi bạn tạo địa chỉ
 • Bạn không thể đăng nhập vào Google
 • Bạn đã quên mật khẩu của mình
 • Bạn sắp dùng hết dung lượng lưu trữ
 • Chúng tôi cần cảnh báo bạn về hoạt động bất thường liên quan đến địa chỉ của bạn
hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.