Đặt tùy chọn quên mật khẩu

What if I forget my password?

Mất quyền truy cập vào email, tài liệu và ảnh của bạn có thể khiến bạn rất khó chịu. Để đảm bảo bạn có thể truy cập lại vào tài khoản của mình nhanh chóng, dễ dàng và an toàn, hãy thêm tùy chọn khôi phục mật khẩu.

Tùy chọn khôi phục mật khẩu cho Tài khoản Google

Nếu đã mất quyền truy cập vào tài khoản của mình, bạn có thể cố gắng lấy lại quyền truy cập thông qua biểu mẫu khôi phục tài khoản của chúng tôi.

Chúng tôi không còn hỗ trợ câu hỏi bảo mật như một tùy chọn khôi phục tài khoản nữa nhưng câu hỏi này vẫn còn xuất hiện trong hàng loạt câu hỏi trên Biểu mẫu khôi phục tài khoản của chúng tôi.
hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích