Thiết lập địa chỉ email hoặc số điện thoại khôi phục

Để đảm bảo bạn có thể truy cập lại vào Tài khoản Google của mình nếu không thể đăng nhập, hãy thêm thông tin khôi phục.

Thêm tuỳ chọn khôi phục

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn sử dụng tài khoản do cơ quan, trường học hoặc nhóm khác cung cấp, thì các bước này có thể không có hiệu quả. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để được trợ giúp.

Cách thông tin khôi phục giúp ích cho bạn

Số điện thoại hoặc địa chỉ email khôi phục giúp bạn đặt lại mật khẩu nếu:

 • Bạn quên mật khẩu
 • Một người nào đó đang sử dụng tài khoản của bạn
 • Tài khoản của bạn bị khoá vì một lý do khác

Mẹo: Nếu bạn thay đổi số điện thoại hoặc email khôi phục, thì Google vẫn có thể đề xuất gửi mã xác minh đến số điện thoại hoặc địa chỉ email khôi phục trước đó của bạn trong vòng 7 ngày. Nếu ai đó sử dụng tài khoản của bạn khi chưa được bạn cho phép, thì chế độ này giúp bạn nhanh chóng bảo mật các chế độ cài đặt của mình.

Thêm hoặc thay đổi số điện thoại khôi phục

Thêm số điện thoại khôi phục
 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Thông tin cá nhân.
 3. Trong phần "Thông tin liên hệ", hãy nhấp vào mục Thêm số điện thoại khôi phục để giúp bảo mật tài khoản của bạn.
 4. Làm theo các bước trên màn hình.
Thay đổi số điện thoại khôi phục
 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Thông tin cá nhân.
 3. Trong phần "Thông tin liên hệ", hãy nhấp vào mục Điện thoại sau đó Số điện thoại.
  • Thay đổi số điện thoại khôi phục: Bên cạnh số điện thoại của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
  • Xoá số điện thoại khôi phục: Bên cạnh số của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá Xoá .
 4. Làm theo các bước trên màn hình.

Mẹo: Nếu bạn xoá số điện thoại khôi phục của mình, thì số điện thoại đó vẫn có thể được dùng cho các dịch vụ khác của Google. Để quản lý các số điện thoại, hãy chuyển đến tài khoản của bạn.

Nên sử dụng số nào

Sử dụng một điện thoại di động mà:

 • Nhận được tin nhắn văn bản
 • Chỉ thuộc về bạn
 • Bạn sử dụng thường xuyên và luôn mang theo mình

Thêm hoặc thay đổi địa chỉ email khôi phục

Thêm địa chỉ email khôi phục
 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Thông tin cá nhân.
 3. Trong phần "Thông tin liên hệ", hãy nhấp vào Email sau đó Email khôi phục. Bạn có thể cần đăng nhập.
 4. Làm theo các bước trên màn hình.
Thay đổi địa chỉ email khôi phục
 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Thông tin cá nhân.
 3. Trong phần "Thông tin liên hệ", hãy nhấp vào Emailsau đó Email khôi phục. Bạn có thể cần đăng nhập.
 4. Nhấp vào địa chỉ email khôi phục để chỉnh sửa.

Nên sử dụng email nào

Chọn một địa chỉ email mà:

 • Bạn sử dụng thường xuyên
 • Khác với địa chỉ bạn sử dụng để đăng nhập vào Tài khoản Google của mình

Cách thông tin khôi phục được sử dụng

Thông tin khôi phục giúp bạn truy cập lại vào tài khoản của mình và giữ an toàn cho tài khoản.

Số điện thoại khôi phục

Dưới đây là một số cách chúng tôi có thể sử dụng số điện thoại khôi phục của bạn:

 • Để gửi cho bạn mã truy cập vào tài khoản nếu bạn bị khoá
 • Để chặn ai đó sử dụng tài khoản của bạn khi chưa được bạn cho phép
 • Để giúp bạn dễ dàng chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu của một tài khoản
 • Để cho bạn biết nếu có hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của bạn

Nếu số điện thoại khôi phục của bạn giống với một số khác bạn đã thêm vào tài khoản của mình, thì số điện thoại này có thể được dùng cho các mục đích khác. Hãy tìm hiểu thêm về cách số điện thoại được sử dụng.

Địa chỉ email khôi phục

Dưới đây là một số cách chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email khôi phục của bạn:

 • Để xác nhận tên người dùng của bạn sau khi bạn tạo một địa chỉ email
 • Để giúp bạn truy cập vào tài khoản của mình nếu bạn quên mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vì một lý do khác
 • Để cho bạn biết nếu bạn sắp hết dung lượng bộ nhớ
 • Để cho bạn biết nếu có hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của bạn

Khắc phục sự cố

Không thể đăng nhập

Hãy truy cập trang khôi phục tài khoản và trả lời các câu hỏi một cách chính xác nhất có thể. Những mẹo này có thể giúp ích cho bạn.

Sử dụng trang khôi phục tài khoản trong các trường hợp sau:

 • Bạn quên mật khẩu.
 • Ai đó đã thay đổi mật khẩu của bạn.
 • Ai đó đã xoá tài khoản của bạn.
 • Bạn không thể đăng nhập vì một lý do khác.

Mẹo: Để đảm bảo bạn đang cố đăng nhập vào đúng tài khoản, hãy thử khôi phục tên người dùng của bạn.

Không thể thay đổi thông tin khôi phục

Nếu có điều gì đó khác thường về cách bạn đăng nhập, bạn có thể không thấy tuỳ chọn để thay đổi thông tin khôi phục của mình. Bạn có thể thử lại:

 • Từ một thiết bị bạn thường dùng để đăng nhập.
 • Từ một vị trí bạn thường đăng nhập.
 • Vào tuần sau đó, từ thiết bị bạn hiện đang dùng.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12439499398299652022
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975