Thiết lập địa chỉ email hoặc số điện thoại khôi phục

Để đảm bảo bạn có thể truy cập lại vào Tài khoản Google của mình nếu không thể đăng nhập, hãy thêm thông tin khôi phục.

Thông tin khôi phục sẽ giúp bạn như thế nào

Số điện thoại hoặc địa chỉ email khôi phục giúp bạn đặt lại mật khẩu nếu:

 • Bạn quên mật khẩu
 • Một người nào đó đang sử dụng tài khoản của bạn
 • Tài khoản của bạn bị khóa vì một lý do khác

Thêm hoặc thay đổi số điện thoại khôi phục

 1. Chuyển đến phần Số điện thoại khôi phục trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Từ đây, bạn có thể:
  • Thêm số điện thoại khôi phục.
  • Thay đổi số điện thoại khôi phục: Bên cạnh số của bạn, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
  • Xóa số điện thoại khôi phục: Bên cạnh số của bạn, chọn biểu tượng Xóa Xóa.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

Lưu ý: Việc xóa số điện thoại khôi phục của bạn sẽ không ngăn số được sử dụng cho các dịch vụ khác của Google. Hãy truy cập vào tài khoản để quản lý số điện thoại của bạn.

Nên sử dụng số nào

Sử dụng một điện thoại di động:

 • Nhận được tin nhắn văn bản
 • Chỉ thuộc về bạn
 • Bạn sử dụng thường xuyên và luôn mang theo mình

Thêm hoặc thay đổi địa chỉ email khôi phục

 1. Chuyển đến phần Email khôi phục trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Từ đây, bạn có thể:
  • Thêm email khôi phục.
  • Thay đổi hoặc xóa email khôi phục: Bên cạnh email của bạn, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

Nên sử dụng email nào

Chọn một địa chỉ email:

 • Bạn sử dụng thường xuyên
 • Khác với địa chỉ bạn sử dụng để đăng nhập vào Tài khoản Google của mình

Thông tin khôi phục được sử dụng như thế nào

Thông tin khôi phục giúp bạn truy cập lại vào tài khoản của mình và giữ an toàn cho tài khoản.

Số điện thoại khôi phục

Dưới đây là một số cách chúng tôi có thể sử dụng số điện thoại khôi phục của bạn:

 • Để gửi cho bạn mã truy cập vào tài khoản nếu bạn bị khóa
 • Để chặn ai đó sử dụng tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn
 • Để giúp bạn chứng minh rằng một tài khoản là của bạn dễ dàng hơn
 • Để cho bạn biết nếu có hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của bạn

Nếu số điện thoại khôi phục của bạn giống với một số khác bạn đã thêm vào tài khoản của mình, số điện thoại này có thể được sử dụng cho các mục đích khác. Hãy tìm hiểu thêm về cách số điện thoại được sử dụng.

Địa chỉ email khôi phục

Dưới đây là một số cách chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email khôi phục của bạn:

 • Để xác nhận tên người dùng của bạn sau khi tạo một địa chỉ email
 • Để giúp bạn truy cập vào tài khoản của mình nếu bạn quên mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vì một lý do khác
 • Để cho bạn biết nếu bạn sắp hết dung lượng bộ nhớ
 • Để cho bạn biết nếu có hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của bạn

Bạn không thể truy cập vào tài khoản của mình

Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy làm theo các bước khôi phục tài khoản.

Nếu bạn gặp sự cố, hãy thử các mẹo này để hoàn tất các bước khôi phục tài khoản.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?