Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Thiết lập địa chỉ email hoặc số điện thoại khôi phục

Mất quyền truy cập vào email, tài liệu và ảnh có thể khiến bạn rất khó chịu. Để đảm bảo bạn có thể quay lại tài khoản của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng và an toàn trong tương lai, hãy thêm tùy chọn khôi phục tài khoản.

Bạn không nhất thiết phải cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại khôi phục. Tuy nhiên, có địa chỉ email hoặc số điện thoại khôi phục sẽ giúp bạn lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình một cách dễ dàng hơn nếu bạn quên mật khẩu hoặc bị khóa.

Nếu bạn mất quyền truy cập vào tài khoản của mình, hãy làm theo các bước để khôi phục tài khoản của bạn.

Thêm hoặc thay đổi số điện thoại khôi phục

 1. Đăng nhập vào trang "Điện thoại khôi phục" trong Tài khoản của tôi.
 2. Từ đây, bạn có thể:
  • Thêm số điện thoại khôi phục.
  • Thay đổi số điện thoại khôi phục của bạn: Bên cạnh số điện thoại của bạn, chọn Chỉnh sửa .
 3. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy làm theo các hướng dẫn.

Lưu ý: Bạn phải sử dụng điện thoại di động có bật chức năng nhắn tin văn bản.

Số điện thoại khôi phục có thể làm cho tài khoản của bạn an toàn hơn như thế nào

Dưới đây là một số cách chúng tôi có thể sử dụng số điện thoại khôi phục của bạn:

 • Thử thách mọi người nếu họ cố truy cập tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn
 • Gửi cho bạn một mã xác minh để bạn có thể vào được tài khoản của mình nếu bạn đã từng mất quyền truy cập
 • Giúp bạn có một cách khác để xác minh rằng mình sở hữu tài khoản
 • Cảnh báo bạn về các mối đe dọa có thể có đối với bảo mật tài khoản của bạn (ví dụ: khi bạn thay đổi mật khẩu)

Tìm hiểu thêm về cách số điện thoại được sử dụng.

Thêm hoặc thay đổi email khôi phục

 1. Đăng nhập vào trang "Email khôi phục" trong Tài khoản của tôi.
 2. Từ đây, bạn có thể:
  • Thêm email khôi phục.
  • Thay đổi email khôi phục của bạn: Bên cạnh địa chỉ email của bạn, chọn Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 3. Nhập địa chỉ email khôi phục của bạn.
 4. Chọn Xong.
Nên sử dụng email nào

Địa chỉ khôi phục của bạn nên là địa chỉ email mà bạn sử dụng thường xuyên.

Nếu bạn sử dụng Gmail, bạn có thể đã thêm địa chỉ email khôi phục vào tài khoản của mình khi bạn đăng ký lần đầu.

Nếu bạn không sử dụng Gmail, địa chỉ khôi phục mặc định của bạn là địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản của mình (ví dụ: myusername@yahoo.com)

Một số cách chúng tôi sử dụng địa chỉ email này

Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn theo địa chỉ email này trong những trường hợp nhất định, như:

 • Cần xác nhận tên người dùng của bạn sau khi tạo một địa chỉ
 • Nếu bạn không thể đăng nhập vào Google
 • Nếu bạn quên mật khẩu của mình
 • Nếu bạn sắp hết dung lượng bộ nhớ
 • Để cảnh báo bạn về bất kỳ hoạt động bất thường nào liên quan đến địa chỉ của bạn
hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.