הגדרת אפשרויות למקרה שתשכח את הסיסמה

What if I forget my password?

אובדן הגישה לדוא"ל, למסמכים ולתמונות יכול להיות מצב מתסכל. כדי לוודא שתוכל לחזור לחשבון במהירות, בקלות ובצורה מאובטחת, הוסף אפשרויות לאחזור הסיסמה.

אפשרויות אחזור סיסמה עבור 'חשבונות Google‏'

אם אינך יכול לגשת לחשבון, תוכל לנסות לקבל שוב גישה באמצעות הטופס שלנו לשחזור חשבון.

אנו לא תומכים עוד בשאלות אבטחה כאמצעי לגשת אל החשבון.