Đăng nhập tự động và thiếu dữ liệu

Do Tài khoản Google qua nơi làm việc, trường học hoặc nhóm khác của bạn bây giờ hoạt động giống như một Tài khoản Google đầy đủ, cookie trong trình duyệt của bạn sẽ được thực hiện trên các sản phẩm khi đăng nhập. Điều đó có nghĩa rằng nếu bạn truy cập vào sản phẩm Google khác khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình qua nơi làm việc, trường học hoặc nhóm khác, bạn sẽ tự động đăng nhập bằng tài khoản đó.

Khi bạn tự động đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình qua nơi làm việc, trường học hoặc nhóm khác, bạn sẽ chỉ thấy các dữ liệu được liên kết đến tài khoản đó. Nếu trước đó bạn sử dụng một sản phẩm với một tài khoản khác và sau đó tự động đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình qua nơi làm việc, trường học hoặc nhóm khác, bạn có sẽ không thấy dữ liệu từ tài khoản trước đó của mình hoặc bạn có thể được yêu cầu thiết lập một hồ sơ mới cho sản phẩm đó. Đừng lo—dữ liệu của bạn sẽ an toàn. Để truy cập dữ liệu này, hãy đăng nhập bằng tài khoản trước đó của bạn.

Nếu bạn muốn có thể truy cập nhiều tài khoản cùng một lúc trên cùng một trình duyệt, bạn có thể bật tính năng đăng nhập nhiều tài khoản. Bạn cũng có thể đăng nhập vào tài khoản khác nhau trên các trình duyệt khác nhau.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?