Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Automatisch aanmelden en ontbrekende gegevens

Aangezien uw Google Apps-account nu meer als een volledig Google-account werkt, worden de cookies van uw browser meegenomen naar andere producten wanneer u zich daarbij aanmeldt. Wanneer u een ander Google-product gebruikt terwijl u bent aangemeld bij uw Google Apps-account, wordt u automatisch met uw Google Apps-account aangemeld bij dit andere product.

Wanneer u automatisch bent aangemeld met uw Google Apps-account, ziet u alleen gegevens die aan dat account zijn gekoppeld. Als u een product eerder gebruikte met een ander account en u nu automatisch wordt aangemeld met uw Google Apps-account, ziet u dus geen gegevens voor uw eerdere account, of wordt er gevraagd of u een nieuw profiel voor dat product wilt instellen. We kunnen u echter verzekeren dat uw oude gegevens niet zijn gewist. Voor toegang tot deze gegevens meldt u zich aan met uw eerdere account.

Als u toegang wilt tot meerdere accounts tegelijk in dezelfde browser, kunt u multiple sign-in inschakelen. Als u multiple sign-in niet wilt inschakelen, kunt u nog steeds tegelijk toegang krijgen tot meerdere accounts, alleen niet in dezelfde browser.

hc_author_ashley

Ashley is Google Accounts-expert en auteur van deze Help-pagina. Laat hieronder feedback achter over hoe ze de pagina kan verbeteren.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?