Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cách đăng nhập vào tài khoản Suite G của tôi?

Nếu bạn có tài khoản xung đột vì bạn:

  1. Bắt đầu sử dụng một địa chỉ email thông qua nơi làm việck, trường học hoặc tổ chức khác của bạn trước ngày 18 tháng 11 năm 2010 và sử dụng sản phẩm bên ngoài bộ sản phẩm chính của G Suite (Thư, Lịch, Trang web, Groups, Tài liệu và Video) với địa chỉ email G Suite .
  2. Miền của bạn gần đây đã bắt đầu sử dụng G Suite và trước đây bạn đã sử dụng địa chỉ email của mình để truy cập các sản phẩm của Google trước khi miền của bạn bắt đầu sử dụng G Suite.

 

Thay đổi chỉ ảnh hưởng đến thông tin xác thực đăng nhập đối với tài khoản xung đột. Chỉ thông tin xác thực đăng nhập của bạn cho tài khoản xung đột cá nhân của bạn sẽ thay đổi. Điều này không ảnh hưởng gì đến các thông tin xác thực mà bạn phải sử dụng để đăng nhập vào tài khoản tại nơi làm việc, trường học hoặc tổ chức khác hoặc cách bạn truy cập dữ liệu trong tài khoản của bạn. Bạn sẽ vẫn đăng nhập vào tài khoản tổ chức của mình bằng tên-người-dùng@tên-miền-của-tôi.com và các địa chỉ liên hệ của bạn sẽ vẫn gửi email cho bạn theo địa chỉ tên-người-dùng@tên-miền-của-tôi.com.

Bạn có thể nhìn thấy trang 'Cần cập nhật tài khoản của bạn' khi đăng nhập bằng địa chỉ username@my-domain.com vì trước đó bạn đã có tài khoản xung đột có cùng tên với tài khoản tổ chức username@my-domain.com của bạn và chúng tôi không chắc chắn tài khoản nào bạn đang cố truy cập - tài khoản xung đột cá nhân hay tài khoản tổ chức. Khi bạn nhìn thấy trang 'Cần cập nhật tài khoản của bạn' này, bạn cần quyết định dữ liệu tài khoản xung đột ở đâu, sau đó đổi tên tài khoản xung đột của bạn.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?