Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Điều này có ảnh hưởng đến cách tôi đăng nhập tài khoản Google Apps của mình không?

Nếu bạn có tài khoản xung đột vì bạn:

  1. Đã bắt đầu sử dụng địa chỉ email Google Apps trước ngày 18 tháng 11 năm 2010 và đã sử dụng các sản phẩm khác ngoài bộ sản phẩm chính của Google Apps (Gmail, Lịch Google, Google Sites, Google Groups, Google Documents và Google Video) với địa chỉ email Google Apps của bạn.
  2. Gần đây, miền của bạn đã bắt đầu sử dụng Google Apps và trước đó bạn đã sử dụng địa chỉ email của mình để truy cập vào các sản phẩm của Google trước khi miền của bạn bắt đầu sử dụng Google Apps.

Thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến thông tin đăng nhập của tài khoản xung đột. Chỉ thông tin đăng nhập của bạn cho tài khoản xung đột cá nhân sẽ thay đổi. Quá trình này không ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào đến thông tin đăng nhập mà bạn sẽ sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Google Apps hoặc cách bạn truy cập dữ liệu trong tài khoản Google Apps của mình. Bạn sẽ vẫn đăng nhập vào tài khoản tổ chức của mình bằng username@my-domain.com và các liên hệ của bạn sẽ vẫn gửi email cho bạn theo địa chỉ username@my-domain.com.

Bạn có thể nhìn thấy trang 'Cần cập nhật tài khoản của bạn' khi đăng nhập bằng địa chỉ username@my-domain.com vì trước đó bạn đã có tài khoản xung đột có cùng tên với tài khoản tổ chức username@my-domain.com của bạn và chúng tôi không chắc chắn tài khoản nào bạn đang cố truy cập - tài khoản xung đột cá nhân hay tài khoản tổ chức. Khi bạn nhìn thấy trang 'Cần cập nhật tài khoản của bạn' này, bạn cần quyết định dữ liệu tài khoản xung đột ở đâu, sau đó đổi tên tài khoản xung đột của bạn.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.