Nakakaapekto ba ito sa kung paano ako mag-sign in sa aking Google Apps account?

Kung mayroon kang hindi tugmang account dahil ikaw ay:

  1. Nagsimula sa paggamit ng email address sa Google Apps bago ang Nobyembre 18, 2010 at gumamit ng mga produkto sa labas ng pangunahing hanay ng mga produkto ng Google Apps (Mail, Calendar, Sites, Groups, Docs, at Video) gamit ang iyong email address sa Google Apps.
  2. Kamakailang nagsimulang gumamit ng Google Apps ang iyong domain, at dati mong ginamit ang iyong email address upang mag-access ng mga produkto ng Google bago nagsimulang gumamit ng Google Apps ang iyong domain.

Maaapektuhan lamang ng mga pagbabago ang mga kredensyal sa pag-sign-in para sa isang hindi tugmang account.Ang iyong mga kredensyal sa pag-sign-in lamang para sa iyong personal na hindi tugmang account ang magbabago. Hindi nito maaapektuhan sa anumang paraan ang mga kredensyal na dapat mong gamitin sa pag-sign in sa iyong Google Apps account, o kung paano mo i-access ang data sa iyong Google Apps account. Dapat ka pa ring mag-sign in sa iyong pangsamahang account gamit ang username@my-domain.com, at dapat ka pa ring i-email ng iyong mga contact sa username@my-domain.com.

Maaari kang makakita ng 'Kinakailangan ang isang update sa iyong account' kapag nag-sign in gamit ang iyong username@my-domain.com na address dahil dati kang nagkaroon ng hindi tugmang account na may parehong pangalan sa iyong username@my-domain.com na pangsamahang account at hindi kami sigurado kung aling account ang sinusubukan mong i-access - ang personal na hindi tugmang account, o ang pangsamahang account. Kapag nakita mo ang pahina ng 'Kinakailangan ang isang update sa iyong account' na ito, kakailanganin mong magpasya kung saan kabilang ang data ng iyong hindi tugmang account at pagkatapos ay palitan ang pangalan ng iyong hindi tugmang account.