Không thể sử dụng nhiều tài khoản cùng một lúc

Google sử dụng cookie để theo dõi xem bạn đã đăng nhập vào tài khoản của bạn hay chưa. Trước đây, tài khoản @my-domain.com của bạn có cookie đăng nhập riêng, tách biệt với Tài khoản Google, do đó, bạn có thể đăng nhập vào cả hai tài khoản cùng lúc trên cùng một trình duyệt.

Do Tài khoản Google thông qua cơ quan, trường học hoặc các nhóm khác đã chuyển đến một cơ sở hạ tầng mới cho phép người dùng truy cập vào nhiều dịch vụ của Google hơn, nên những tài khoản này sử dụng cookie đăng nhập Tài khoản Google. Cookie này cho phép bạn đăng nhập một tài khoản một lần. Nếu bạn cần đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng một lúc, hãy tìm hiểu cách sử dụng nhiều tài khoản cùng một lúc.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false