Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς ταυτόχρονα

Η Google χρησιμοποιεί cookie για να παρακολουθεί εάν είστε συνδεδεμένοι ή όχι στον λογαριασμό σας. Στο παρελθόν, ο λογαριασμός σας @my-domain.com είχε το δικό του cookie σύνδεσης, ξεχωριστό από τους Λογαριασμούς Google, συνεπώς μπορούσατε να συνδεθείτε και στους δύο λογαριασμούς ταυτόχρονα από το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης.

Μετά τη μετάβαση των Λογαριασμών Google για εργασία, σχολεία ή άλλες ομάδες στη νέα υποδομή που επιτρέπει στους χρήστες πρόσβαση σε πολλές ακόμη υπηρεσίες Google, οι λογαριασμοί χρησιμοποιούν το cookie σύνδεσης των Λογαριασμών Google. Αυτό το cookie σάς επιτρέπει να συνδέεστε με έναν μόνο λογαριασμό τη φορά. Εάν θέλετε να συνδέεστε σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ταυτόχρονα, μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς παράλληλα.