No es poden utilitzar diversos comptes alhora

Google fa servir galetes per fer un seguiment de si heu iniciat la sessió al compte o no. En el passat, el compte @elmeu-domini.com disposava d'una galeta pròpia d'inici de la sessió, a banda de la de Comptes de Google, de manera que podíeu iniciar la sessió als dos comptes alhora des del mateix navegador.

Des que Comptes de Google de la feina, de l'escola o d'altres grups funciona amb una infraestructura nova que permet als usuaris accedir a molts més serveis de Google, els dos comptes fan servir la galeta d'inici de sessió del compte de Google. Aquesta galeta només permet iniciar la sessió en un sol compte al mateix temps. Si necessiteu iniciar la sessió en més d'un compte a la vegada, obteniu informació sobre com utilitzar diversos comptes alhora.