Nhóm của miền so với nhóm của Google

Có hai loại nhóm: nhóm được lưu trữ trong miền của bạn và nhóm được lưu trữ bởi Google. Nhóm được lưu trữ trong miền của bạn được giới hạn ở người dùng trong miền của bạn. Nói chung, địa chỉ email cho các nhóm này có dạng "nhóm@tên-miền-của-tôi.com". Để truy cập các nhóm này, hãy truy cập URL nhóm groups.google.com/a/tên-miền-của-tôi.com.

Nhóm của Google có dạng "nhóm@googlegroups.com" và có thể được hiển thị công khai. Có các nhóm công cộng có thể được liệt kê trong thư mục và có thể tìm kiếm được. Để truy cập các nhóm này, hãy truy cập groups.google.com.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này có hữu ích không?