Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đăng nhập bằng tài khoản Google Apps của bạn sau khi chuyển đổi

Nếu tài khoản Google Apps của bạn đang được chuyển đổi trong khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản thì bạn sẽ được tự động đăng xuất khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Do vậy, bạn sẽ cần phải đăng nhập lại để truy cập tài khoản đã chuyển đổi của mình. Khi tài khoản Google Apps của bạn đã hoàn tất quá trình chuyển đổi, bạn có thể đăng nhập bằng hai cách trong tương lai:

  1. Bạn có thể sử dụng trang đăng nhập Google Apps gốc của mình để đăng nhập như bạn đã làm trước khi chuyển đổi. Ví dụ: truy cập http://mail.google.com/a/domain.com
  2. Bạn có thể sử dụng các trang đăng nhập Gmail, Lịch Google, Google Documents, v.v. thông thường. , chẳng hạn như www.gmail.com?hl=vi hoặc sites.google.com. Nếu bạn chọn đăng nhập bằng các trang đăng nhập này, hãy đảm bảo đăng nhập bằng địa chỉ email đầy đủ của bạn. Điều này có nghĩa là bạn cần nhập username@my-domain.com' trong trường 'Email:'.

Nếu cách này không hiệu quả, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Bạn không tìm thấy dữ liệu mình đã sử dụng để lưu trữ trong tài khoản của mình? Bạn có thể có tài khoản xung đột. Để tìm dữ liệu này, hãy đăng nhập vào tài khoản xung đột của bạn.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.