Đăng nhập bằng tài khoản Google Apps của bạn sau khi chuyển đổi

Nếu tài khoản Google Apps của bạn đang được chuyển đổi trong khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản thì bạn sẽ được tự động đăng xuất khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Do vậy, bạn sẽ cần phải đăng nhập lại để truy cập tài khoản đã chuyển đổi của mình. Khi tài khoản Google Apps của bạn đã hoàn tất quá trình chuyển đổi, bạn có thể đăng nhập bằng hai cách trong tương lai:

  1. Bạn có thể sử dụng trang đăng nhập Google Apps gốc của mình để đăng nhập như bạn đã làm trước khi chuyển đổi. Ví dụ: truy cập http://mail.google.com/a/domain.com
  2. Bạn có thể sử dụng các trang đăng nhập Gmail, Lịch Google, Google Documents, v.v. thông thường. , chẳng hạn như www.gmail.com?hl=vi hoặc sites.google.com. Nếu bạn chọn đăng nhập bằng các trang đăng nhập này, hãy đảm bảo đăng nhập bằng địa chỉ email đầy đủ của bạn. Điều này có nghĩa là bạn cần nhập username@my-domain.com' trong trường 'Email:'.

Nếu cách này không hiệu quả, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Bạn không tìm thấy dữ liệu mình đã sử dụng để lưu trữ trong tài khoản của mình? Bạn có thể có tài khoản xung đột. Để tìm dữ liệu này, hãy đăng nhập vào tài khoản xung đột của bạn.

hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này có hữu ích không?