Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Trong thời gian bảo trì thông thường, nhiều người dùng bị đăng xuất khỏi tài khoản Google của họ. Nếu bạn bị ảnh hưởng, vui lòng đăng nhập lại bằng tên người dùng và mật khẩu mà bạn thường sử dụng tại https://accounts.google.com. Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vì một lý do khác, hãy khôi phục mật khẩu tài khoản của bạn tại đây. Vì lý do bảo mật, nhân viên hỗ trợ không thể trợ giúp các vấn đề về mật khẩu.

Đăng nhập sau khi chuyển đổi

Nếu Tài khoản Google qua nơi làm việc, trường học hoặc nhóm khác của bạn đang được chuyển đổi trong khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản thì bạn sẽ được tự động đăng xuất khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Do vậy, bạn sẽ cần phải đăng nhập lại để truy cập tài khoản đã chuyển đổi của mình. Sau khi tài khoản của bạn đã hoàn tất quá trình chuyển đổi, có hai cách bạn có thể tiếp tục đăng nhập:

  1. Bạn có thể sử dụng trang đăng nhập gốc ở nơi làm việc, trường học hoặc nhóm khác như bạn đã làm trước khi chuyển đổi. Ví dụ: truy cập https://mail.google.com/a/domain.com
  2. Bạn có thể sử dụng các trang đăng nhập thường xuyên cho các sản phẩm của Google, chẳng hạn như www.gmail.com hoặc sites.google.com Nếu bạn chọn đăng nhập bằng các trang đăng nhập này, hãy đảm bảo đăng nhập bằng địa chỉ email đầy đủ của bạn. Điều này có nghĩa là bạn cần nhập username@my-domain.com' trong trường 'Email:'.

Nếu cách này không hiệu quả, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Bạn không tìm thấy dữ liệu mình đã sử dụng để lưu trữ trong tài khoản của mình? Bạn có thể có tài khoản xung đột. Để tìm dữ liệu này, đăng nhập vào tài khoản xung đột của bạn.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.