כניסה לאחר המעבר

אם חשבון Google שלך דרך העבודה, מוסד הלימודים או קבוצה אחרת מועבר בזמן שאתה מחובר לחשבון, אתה תנותק ממנו אוטומטית כשהמעבר יושלם. לכן יהיה עליך להיכנס שוב כדי לגשת לחשבון שהועבר. כשהעברת החשבון תושלם, תוכל להיכנס בשתי דרכים:

  1. ניתן להשתמש בדף הכניסה המקורי של חשבון השייך לעבודה, למוסד הלימודים או לקבוצה אחרת, כדי להיכנס כמו שתמיד נכנסת לפני המעבר. לדוגמה, על ידי כניסה אל https://mail.google.com/a/domain.com
  2. ניתן להשתמש בדפי הכניסה הרגילים למוצרי Google, כגון www.gmail.com או sites.google.com. אם תבחר להיכנס באמצעות דפי כניסה אלה, הקפד להיכנס באמצעות כתובת האימייל המלאה. פירוש הדבר שעליך להזין username@my-domain.com בשדה 'אימייל:'.

אם לא הצלחת, פנה למנהל המערכת.

אינך מוצא את הנתונים שבהם השתמשת כדי לאחסן את החשבון שלך? ייתכן שיש ברשותך חשבון מתנגש. כדי למצוא את הנתונים, היכנס לחשבון המתנגש.