חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

כניסה לחשבון Google Apps לאחר המעבר

אם חשבון Google Apps מועבר בזמן שאתה נכנס לחשבון, אתה תוצא אוטומטית כשהמעבר יושלם. לכן יהיה עליך להיכנס שוב כדי לגשת לחשבון שהועבר. לאחר שהמעבר של חשבון Google Apps הושלם, ישנן שתי דרכים להיכנס מעתה והלאה:

  1. ניתן להשתמש בדף הכניסה המקורי של Google Apps כפי שעשית לפני המעבר. לדוגמה, על ידי ביקור בכתובת http://mail.google.com/a/domain.com
  2. ניתן להשתמש בדפי הכניסה הרגילים של Gmail, 'יומן Google', ‏Google Docs וכדומה, כגון www.gmail.com או sites.google.com. אם תבחר להיכנס באמצעות דפי כניסה אלה, הקפד להיכנס באמצעות כתובת הדוא"ל המלאה. פירוש הדבר שעליך להזין username@my-domain.com בשדה 'דוא"ל:'.

אם לא הצלחת, פנה למנהל המערכת.

אינך מוצא את הנתונים שבהם השתמשת כדי לאחסן את החשבון שלך? ייתכן שיש ברשותך חשבון מתנגש. כדי למצוא את הנתונים, היכנס לחשבון המתנגש.