Quyền truy cập của quản trị viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ đối với dữ liệu

Tài khoản Google Workspace của bạn có thể truy cập vào phần lớn các sản phẩm của Google thông qua địa chỉ email mà quản trị viên chỉ định cho bạn. Bạn cần lưu ý rằng quản trị viên của bạn có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào bạn lưu trữ trong tài khoản này, kể cả email của bạn. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của Google để biết thêm thông tin.

Ngoài ra, quản trị viên miền của bạn có thể tắt một số dịch vụ cụ thể hoặc giới hạn khả năng của bạn trong việc di chuyển dữ liệu sang tài khoản của tổ chức hoặc ngược lại.

Nếu bạn truy cập vào sản phẩm của Google bằng địa chỉ email mà quản trị viên chỉ định cho bạn, thỏa thuận hoặc mối quan hệ pháp lý của bạn với quản trị viên có thể ảnh hưởng đến:

  • Việc ai sở hữu dữ liệu hoặc nội dung bạn gửi hoặc tải lên thông qua tài khoản của mình.
  • Điều kiện mà bạn có thể truy cập tài khoản của mình hoặc thời điểm tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa.
  • Những người có thể truy cập hoặc xóa dữ liệu trong tài khoản của bạn.

Nếu tài khoản của bạn hiện do bạn quản lý hoặc nhóm quản lý thì tài khoản này có thể chịu sự quản lý của một quản trị viên tên miền. Tìm hiểu thêm.

Để được trợ giúp về cách tìm quản trị viên, hãy chuyển đến phần Quản trị viên của tôi là ai.

Bạn cũng có thể truy cập các sản phẩm của Google không thuộc phạm vi truy cập trong Google Workspace bằng cách tạo Tài khoản Google không được quản lý thông qua Google Workspace.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
70975
false